toggle menu

Algemene Vertaalvaardigheden

Periode: januari-juni 2021
Docent: diverse docenten ITV Hogeschool
Aantal PE-punten Wbtv: 105 (met eindtoets) of 90 (zonder eindtoets)
Prijs: € 1500 (met eindtoets) / € 1250 (zonder eindtoets) (excl. BTW)
Aanmeldformulier downloaden

Leer beter en bewuster vertalen. Ontdek hoe je teksten en stijl snel inschat. Word technisch bijgeschoold.

Deze module is een compleet pakket voor iemand die een betere en professionele vertaler wil worden. De colleges zijn gemaakt voor mensen die vanuit het Nederlands naar hun moedertaal vertalen.

Alle belangrijke aspecten komen aan de orde: van vertaaltheorieën toepassen en stijl en vorm van teksten beoordelen tot de invloed van cultuur op geschreven taal en vertaaltools.

De colleges worden door diverse docenten van ITV Hogeschool gegeven. Tijdens de module krijg je huiswerkopdrachten. Tijdens het laatste college maak je de eindtoets. De colleges, de opdrachten en de toets zijn in het Nederlands. De inhoud van de colleges vind je hier.

Voor wie?

Je Nederlands is minimaal op B2-niveau (NT2 hoogste niveau) en je beschikt over hbo-werk- en denkniveau. Je hebt enige jaren ervaring als vertaler van het Nederlands naar je moedertaal.

Na deze module

  • kun je allerlei verschillende teksten beter begrijpen en beoordelen: wat is het doel van de tekst, hoe kun je een tekst in een paar zinnen samenvatten en in ‘makkelijke’ taal herschrijven, hoe herken je ´foute´ zinnen;
  • heb je kennis gemaakt met de theoretische achtergronden van het vertaalproces, waardoor je niet alleen bewuster gaat vertalen, maar ook betere vertaalkeuzes maakt;
  • ben je meer bewust van de relatie tussen de taal en de achterliggende cultuur: wat vertaal je wel, wat niet of helemaal anders, hoe vertaal je begrippen die in een van beide culturen onbekend of taboe zijn;
  • beheers je enkele belangrijke ´technische´ aspecten van het vertaalproces: waar vind je terminologie en achtergrondinformatie, hoe gebruik je internet zo efficiënt mogelijk en niet onbelangrijk, hoe check je of hetgeen je gevonden hebt ook echt klopt;
  • kun je werken met vertaaltools.

Uitvoering en toetsing

15 colleges, huiswerkopdrachten en een schriftelijke toets.Teksten en dergelijke worden tijdens de colleges verstrekt.

Deelnemers die reeds ingeschreven staan in het Rbtv ontvangen een certificaat wanneer ze alle bijeenkomsten hebben bijgewoond. Mocht je als reeds beëdigde deelnemer alsnog de eindtoets willen afleggen dan kan dat. Daar zijn wel kosten aan verbonden (zie Kosten). Je ontvang het certificaat voor PE-punten ongeacht de uitkomst van deze toets, maar ontvangt dan wel waardevolle feedback van je docenten.

Kosten en PE-punten

Kosten en PE-punten module zonder eindtoets: EUR 1250 en 90 PE-punten.
Kosten en PE-punten module met eindtoets: EUR 1500 en 105 PE-punten.
Kosten herkansing: EUR 250. Deelnemers kunnen tweemaal herkansen binnen 13 maanden na het afronden van de module.

Aanwezigheid is verplicht, en slechts één absentie is toegestaan.

Data & tijden:

Deze module wordt aangeboden op 15 zaterdagen van 10.00-13.00 uur:
16, 23 en 30 januari 2021
6 en 13 februari 2021
6, 13, 20 en 27 maart 2021
3, 10 en 17 april 2021
22 en 29 mei 2021
5 juni 2021

Aanmelding

Geef in het veld Opmerkingen aan of je de eindtoets wilt afleggen.

ITV behoudt zich het recht voor om een module niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Aanmeldformulier downloaden

Nieuwsbrief