toggle menu

Technisch vertalen Spaans-Nederlands/Nederlands-Spaans

Periode: september-december 2020
Docent: Ana Meneses Dekker
Aantal PE-punten Wbtv: 20 (inclusief voorbereiding)
Prijs: € 500 (excl. BTW)

Heb je je wel eens gestoord aan een onduidelijke handleiding? En gedacht dat jij het beter kunt? Neem dan een kijkje in de keuken van het technisch vertalen.
Hoe belangrijk is taal als je de juiste instructies wilt geven? Hoe creatief moet je zijn om een onderdeel te vertalen waarvoor geen woord bestaat? Over welke (voor)kennis moet je beschikken wanneer je technisch vertaler wilt worden? Hoe om te gaan met slecht geschreven handleidingen? Hoe werken CAT-tools en heb je daar profijt van?

Beschrijving

Met deze module maak je kennis met in de wereld van het technisch vertalen, zowel van het Spaans in het Nederlands als vice versa. Na het inleidende college maak je een aantal opdrachten die ter correctie en beoordeling moeten worden ingestuurd. De voertaal is Nederlands. De docent Ana Meneses Dekker is tolk en vertaler en is gespecialiseerd in technische vertalingen.

Voor wie?

Deze module staat open voor vertalers Spaans en iedereen die zich wil bekwamen in het technisch vertalen. Beheersing van het Spaans op C1-niveau, HBO- of academisch niveau is vereist.

Na deze module

Heb je geleerd:

  • Wat technisch vertalen inhoudt en wat voor teksten je zoal kunt verwachten
  • Hoe je dient te zoeken naar de juiste terminologie
  • Creatief te zijn met het vertalen van vocabulaire
  • CAT-tools te gebruiken
  • Om te gaan met technische informatie en verschillende soorten technische vertalingen

Uitvoering en toetsing

Een online introductiecollege op dinsdag 15 september 2020 van 20.00-21.40 uur. In de loop van de module maak je 3 opdrachten. De eindopdracht moet uiterlijk 15 december 2020 worden ingeleverd. Je ontvangt een certificaat als je alle bijeenkomsten hebt bijgewoond en de opdrachten hebt ingeleverd. De opdrachten worden door de docent nagekeken en van feedback voorzien.

Voorbereiding

Reader die wordt verstrekt door ITV Leven Lang Leren. Enkele weken voor aanvang van de module wordt deze in DOP geplaatst met informatie over het programma en de stof die vóór aanvang van het college moet worden doorgenomen.

Data & tijden:

Online introductiecollege op dinsdag 15 september 2020 van 20.00-21.40 uur.

Aanmelding

Aanmelden kan door middel van het invullen van het inschrijfformulier.

ITV behoudt zich het recht voor om een module niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Nieuwsbrief