toggle menu

Basiscursus Italiaans

Periode: september 2020-mei 2021
Docent: Vittorio Cantalamessa
Aantal PE-punten Wbtv: 60
Prijs: € 1875 (excl. BTW)

Italiaans leren op een hoger niveau voor aspirant vertalers Italiaans, ambitieuze Italië-liefhebbers en serieuze polyglotten!

Onze Basiscursus Italiaans werd ontwikkeld als intensieve taalcursus om aspirant vertalers die het Italiaans nog niet beheersen klaar te stomen voor hun opleiding als vertaler Italiaans aan ITV. Inmiddels staat de module open voor iedereen met interesse voor de Italiaanse taal.
In 17 bijeenkomsten bouw je woordenschat op, maak je kennis met de belangrijkste grammaticale structuren van de Italiaanse taal en leer je ze correct toe te passen bij het spreken én bij het schrijven. De cursus wordt afgerond met een klein tentamen.
De docent Vittorio Cantalamessa is verbonden aan ITV Hogeschool.

Voor wie?

Deze module staat niet alleen open voor aspirant studenten voor de opleiding Vertalen Italiaans van ITV Hogeschool, maar ook voor Italië-liefhebbers die meer willen dan een talencursus aan de volksuniversiteit, vertalers met andere talencombinaties die een nieuwe taal willen leren of professionals die in of met Italië werken en hun talenkennis uit willen breiden.

Na deze module

  • ben je in staat om teksten in het Italiaans over vertrouwde, concrete onderwerpen te begrijpen en mondeling of schriftelijk weer te geven;
  • kun je deelnemen aan simpele gesprekken;
  • kun je de belangrijkste grammaticale structuren van de Italiaanse taal correct toepassen.

Uitvoering en toetsing

17 bijeenkomsten, huiswerk/voorbereiding en aan het einde van de cursus een tentamen.
Je ontvangt een certificaat als je de bijeenkomsten hebt bijgewoond, het huiswerk en de opdrachten hebt ingeleverd. De opdrachten worden door de docent nagekeken en van feedback voorzien.
Als je deelneemt aan het afsluitende tentamen en hiervoor een voldoende haalt, dan geeft dit toegang tot het eerste jaar van de vertaalopleiding Italiaans.

Literatuur

  • Susanna Nocchi, Nuova Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni Firenze, ISBN 978-88-6182-247-4.
  • R.A. Colicchia, Basisgrammatica Italiaans, Prisma , ISBN: 9789000343119.
  • Prisma woordenboek Italiaans-Nederlands en Nederlands-Italiaans, Het Spectrum, Utrecht, laatste druk.

Meer informatie over extra aan te schaffen materialen wordt in de colleges gegeven. Oefenmateriaal wordt door de docent uitgedeeld tijdens de colleges.

Data & tijden:

De 17 bijeenkomsten zijn op woensdagavond van 18.30-21.30 uur:
23 september 2020
7 en 28 oktober 2020
11 en 25 november 2020
2 en 16 december 2020
6 en 20 januari 2021
3 en 17 februari 2021
10 en 24 maart 2021
8 en 21 april 2021
12 en 19 mei 2021

Aanmelding

Aanmelden kan door het invullen en toesturen van het inschrijfformulier.

ITV behoudt zich het recht voor om een module niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Nieuwsbrief