toggle menu

Zakelijke brieven Frans II

Periode: Zelfstudiemodule : periode maart-mei 2021
Docent: Christophe Deprès en Caroline van der Weiden
Aantal PE-punten Wbtv: 20 (inclusief voorbereiding)
Prijs: € 500 (excl. BTW)
Aanmeldformulier downloaden

Als vertaler krijg je niet zelden brieven te vertalen voor bedrijven, advocaten en notarissen. Je fungeert dan als schakel tussen Nederland en Frankrijk. Het kan gaan over aankoop en beheer van onroerend goed, belasting, incassokwesties en andere geschillen. Het is dan aan jou om standpunten en (juridische) argumenten van opdrachtgever en reacties van de wederpartij helder te vertalen. Daarvoor moet je behoorlijk scherp zijn. En niet alleen dat, het is voor een juiste vertaling vaak onontkoombaar dat je in de wet duikt. In deze module word je op deze zaken getraind.

Je krijgt van diverse relaties opdrachten om brieven te vertalen, in beide taalrichtingen. De vertaalopdrachten hebben een uitgesproken juridisch aspect.
De brieven moeten in correct Frans of Nederlands worden vertaald, maar indien nodig moet je ook de juiste terminologie gebruiken. Verder dien je de betrokken instanties en betreffende wetsartikelen en standaardformulieren op een correcte manier aan te duiden en te beschrijven. Je opdrachtgever gaat er immers van uit dat je alle kennis en expertise hiervoor in huis hebt. Uiteraard besteed je, in beide talen, alle zorg aan stijl, toon en taal.
De docenten zijn Christophe Deprès en Caroline van der Weiden.

Voor wie?

Deze module staat niet alleen open voor vertalers Frans, maar ook voor studenten en docenten Frans, juristen, Frankrijkkenners en taalliefhebbers met taalvaardigheid Frans op C1-niveau, HBO- of academisch niveau.

Na deze module

  • heb je de nodige ervaring opgedaan met het vertalen van brieven van advocaten en notarissen, van cliënten en hun wederpartij, in beide vertaalrichtingen.
  • weet je hierbij een passend jargon te hanteren.
  • heb je je terminologiebronnen en -bestanden uitgebreid en beschik je over meer expertise in het vinden van de juiste termen.

Uitvoering en toetsing

De module bevat diverse voorbeelden en vertaalopdrachten in beide taalrichtingen. Je uitwerkingen hiervan laten zien dat je de nodige kennis en expertise hebt weten te verwerven om complexere zakelijke brieven correct te vertalen.
Je ontvangt een certificaat als je de opdrachten hebt uitgewerkt en ingeleverd. De opdrachten worden door de docenten nagekeken en van feedback voorzien.

Voorbereiding

Literatuur: Syllabus Zakelijke brieven Frans 1 (ITV Hogeschool).
Door de docenten aanbevolen naslagwerken, websites en literatuur.

Data & tijden:

Deze module heeft geen bijeenkomsten en wordt op afstand gegeven

Aanmelding

ITV behoudt zich het recht voor om een module niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Aanmeldformulier downloaden

Nieuwsbrief