toggle menu

Zakelijke brieven Frans II

Periode: zelfstudiemodule (maart-mei 2020)
Docent: Christophe Deprès en Caroline van der Weiden
Aantal PE-punten Wbtv: 20 (inclusief voorbereiding)
Prijs: € 500 (excl. BTW)

Als vertaler krijg je niet zelden brieven te vertalen voor bedrijven, advocaten en notarissen. Je fungeert dan als schakel tussen Nederland en Frankrijk. Het kan gaan over aankoop en beheer van onroerend goed, belasting, incassokwesties en andere geschillen. Het is dan aan jou om standpunten en (juridische) argumenten van opdrachtgever en reacties van de wederpartij helder te vertalen. Daarvoor moet je behoorlijk scherp zijn. En niet alleen dat, het is voor een juiste vertaling vaak onontkoombaar dat je in de wet duikt. In deze module word je op deze zaken getraind.

Je krijgt van diverse relaties opdrachten om brieven te vertalen, in beide taalrichtingen. De vertaalopdrachten hebben een uitgesproken juridisch aspect.
Je moet de brieven in correct Frans of Nederlands vertalen, maar indien nodig moet je ook de juiste terminologie gebruiken. Verder dien je de betrokken instanties en betreffende wetsartikelen en standaardformulieren op een correcte manier aan te duiden en te beschrijven. Je opdrachtgever gaat er immers van uit dat je alle kennis en expertise hiervoor in huis hebt. Uiteraard is er, in beide talen, niets aan te merken op de door jou gehanteerde briefconventies.

De docenten zijn Christophe Deprès en Caroline van der Weiden.

Voor wie?

Deze module staat open voor vertalers Frans, maar ook voor studenten en docenten Frans, juristen, Frankrijkkenners en taalliefhebbers met taalvaardigheid Frans op C1-niveau, HBO- of academisch niveau.

Na deze module

  • heb je de nodige ervaring opgedaan met het vertalen van brieven van advocaten en notarissen, van cliënten en hun wederpartij, in beide vertaalrichtingen.
  • weet je hierbij een passend jargon te hanteren.
  • heb je je terminologiebronnen en -bestanden uitgebreid en beschik je over meer expertise in het vinden van de juiste termen.

Uitvoering en toetsing

De module bevat diverse vertaalopdrachten in beide taalrichtingen. Je uitwerkingen hiervan laten zien dat je de nodige kennis en expertise hebt weten te verwerven om complexere zakelijke brieven correct te vertalen.
Je ontvangt een certificaat als je het onlinecollege hebt bijgewoond en de opdrachten hebt uitgewerkt en ingeleverd. De opdrachten worden door de docent nagekeken en van feedback voorzien.

Voorbereiding

Literatuur: Syllabus Zakelijke brieven Frans 1 (ITV Hogeschool).
Door de docenten aanbevolen naslagwerken, websites en literatuur.

Data & tijden:

Deze module heeft geen bijeenkomsten.

Aanmelding

Aanmelden kan door het invullen en toesturen van het inschrijfformulier.

ITV behoudt zich het recht voor om een module niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Nieuwsbrief