toggle menu

Zakelijke brieven Frans I

Periode: november 2019-maart 2020
Docent: Géraldine Génier
Aantal PE-punten Wbtv: 20 (inclusief voorbereiding)
Prijs: € 500 (excl. BTW)

Misschien herken je dit wel: bij het schrijven van een brief aan Franse zakenpartner(s), klant(en), of nieuw aan te knopen relaties voel je je soms gehinderd door een zekere schroom. Formuleer ik die zin wel goed? Is deze formule niet te amicaal, of juist te formeel? Is deze antiek ogende frase nog wel in gebruik? Hoe leg ik deze complexe situatie nu eens kernachtig en correct uit? Deze module helpt je verder met deze zaken en is relevant voor iedereen die op schriftelijke wijze contacten in Frankrijk onderhoudt.

Je brieven en e-mails aan collega’s, klanten en relaties zijn je visitekaartje. Je wilt dat een bericht of brief goed is opgebouwd en voldoet aan de heersende Franse conventies. Zeker als vertaler wil je dat je geschreven berichten foutloos zijn.
De module begint met een online introductiecollege in het Frans, waarin het nodige uitgelegd wordt, met voorbeelden erbij. Je krijgt een dossier waarin de verschillende onderdelen van een Franstalige brief nader worden toegelicht, en je gaat al aan de slag met een eerste oefenopdracht.
Dan ga je, aan de hand van verschillende casussen, brieven schrijven in het Frans: in diverse situaties, aan verschillende zakenrelaties, met verschillende boodschappen. Het is steeds aan jou om een brief op te stellen die aan het doel beantwoordt: informeren, een verzoek doen, je beklag doen, hulp inschakelen … En dan is het zaak om de goede toon te treffen, je zaak doelmatig over het voetlicht te brengen en de geadresseerde op een correcte manier aan te spreken. Hiertoe beschik je over instructies op het gebied van de briefconventies, correcte formuleringen, verbindingswoorden, etc.
Je werk wordt nagekeken en becommentarieerd door een Franstalige docent. Uiteraard wordt hierbij ook je taalvaardigheid onder de loep genomen. De docente is Géraldine Génier, docente en coördinatrice bij de Alliance Française.

Voor wie?

Deze module staat open voor vertalers Frans, maar ook voor iedereen met Franstalige contacten, voor studenten en docenten Frans, Frankrijkkenners en taalliefhebbers met taalvaardigheid Frans op C1-niveau, HBO- of academisch niveau.

Na deze module

  • heb je de nodige souplesse in het schriftelijk communiceren in het Frans, door middel van brieven en e-mailberichten.
  • weet je de boodschap gestructureerd aan te bieden en over het voetlicht te krijgen.
  • weet je de Franse briefconventies en standaardformuleringen correct te hanteren en kun je je bericht soepel inleiden en afsluiten.
  • weet je de juiste toon te treffen, naargelang van de casus en je boodschap.

Voorbereiding

Literatuur: Syllabus Zakelijke brieven Frans 1 (ITV Hogeschool).

Heb je trouwens deze modules ook al gezien?

-
-
-

Data & tijden:

De module begint medio november 2019 met een onlinecollege in de avonduren.

Aanmelding

Aanmelden kan door het invullen en toesturen van het inschrijfformulier.

ITV behoudt zich het recht voor om een module niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Nieuwsbrief