toggle menu

Juridisch vertalen Frans

Periode: februari 2022
Docent: Karin Smit
Aantal PE-punten Wbtv: 20 (inclusief voorbereiding)
Prijs: € 500 (excl. BTW)
Aanmeldformulier downloaden

Juridisch vertalen is een boeiend specialisme. Als vertaler volg je in feite een strafzaak of een andere procedure, waar veel van afhangt voor diverse partijen. En daar draag jij je steentje aan bij. Juridisch vertalen is ook een uitdagende discipline, omdat kleine foutjes grote gevolgen kunnen hebben.

In deze module komen de belangrijkste aspecten van het juridisch vertalen aan bod. Een startpunt voor als je je verder wilt specialiseren in de materie of een goede check als je weer even de puntjes op de i wilt zetten.
Om juridische teksten te kunnen vertalen, is kennis van de rechtssystemen van zowel Frankrijk als Nederland een eerste vereiste. Je gaat deze daarom globaal, en op een aantal rechtsgebieden wat uitvoeriger, bestuderen. Vervolgens duik je in het juridisch vertalen zelf. Je krijgt een introductie, aanbevelingen en handreikingen voor verdere verdieping, documenten met uitleg en natuurlijk de vertaalopdrachten. Verschillende rechtsgebieden, zoals strafrecht, verbintenissenrecht en notarieel recht, passeren de revue.

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk maak je kennis met de juridische basisterminologie in beide talen en met de specifieke juridische schrijfstijl. Het lesmateriaal is deels in het Nederlands, en deels in het Frans opgesteld. Docente is Karin Smit, beëdigd tolk-vertaler Frans.

Voor wie?

Deze module staat niet alleen open voor vertalers Frans, maar ook voor studenten en docenten Frans, juristen, Frankrijkkenners en taalliefhebbers met taalvaardigheid Frans op C1-niveau, hbo- of academisch niveau.

Na deze module

  • heb je je algemene kennis van het recht en de juridische basisterminologie in beide taalgebieden (weer) paraat;
  • heb je enkele belangrijke rechtsgebieden in Frankrijk en in Nederland beter in beeld;
  • weet je welke gereedschappen je nodig hebt bij het juridisch vertalen, zoals handboeken, websites en terminologielijsten;
  • vind je sneller de juiste juridische terminologie, maak je sneller de juiste keuzes, en vermijd je een aantal valkuilen.
  • ben je trefzekerder in het juridisch vertalen.

Uitvoering en toetsing

De module bevat één bijeenkomst, het nodige leeswerk en diverse vertaalopdrachten in beide taalrichtingen (meer Frans-Nederlands dan Nederlands-Frans; de verhouding is ongeveer twee derde/een derde).
Je ontvangt een certificaat als je de bijeenkomst hebt bijgewoond en de opdrachten hebt ingeleverd. De opdrachten worden door de docent nagekeken en van feedback voorzien.

Voorbereiding

Verplichte literatuur: Nederlands recht begrepen (uitg. Boom), Lydia Janssen
Aanbevolen literatuur: L’essentiel de la procédure civile (Éd. Gualino), Natalie Fricero; Droit pénal général (Éd. Ellipses), Marie-Christine Sordino
Bestellen: www.studystore.nl

Data & tijden:


Het introductiecollege is op 5 februari 2022 van 13.30-15.15 uur. In de maanden daarna worden de opdrachten uitgevoerd.

Aanmelding


ITV behoudt zich het recht voor om een module niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Aanmeldformulier downloaden

Nieuwsbrief