toggle menu

Thematisch Vertalen – Geschiedenis: The Roaring Twenties (VS)

Periode: september-november 2020
Docent: Anna Roelofsz
Aantal PE-punten Wbtv: 20 (inclusief voorbereiding)
Prijs: € 500 (excl. BTW)
Aanmeldformulier downloaden

Een thema kan in verschillende vormen voorkomen. Het thema ‘klimaat’ of ‘de mens’ krijgt in een juridische tekst een andere invulling dan in een literaire of ambtelijke tekst. Ook het perspectief heeft invloed op de manier waarop een thema wordt uitgewerkt. Het thema ‘oorlog’ ziet er anders uit door ogen van een legerleider dan door die van een medewerker van een vluchtelingenkamp.

Teksten over geschiedkundige onderwerpen vormen een extra uitdaging, omdat de vertaler die moet plaatsen in de tijd en tegelijkertijd rekening moet houden met de verander(en)de interpretatie van de gebeurtenissen. Case in point: de rol van de Nederlandse VOC.

Bij de vertaling van geschiedkundige teksten dient een vertaler zich te verdiepen in de context, verschillende bronnen te raadplegen en een passende stijl te vinden. Dat maakt ook ‘The Roaring Twenties (VS)’ een interessant thema. Ook omdat we nu weer aan het begin van de jaren 20 staan natuurlijk, maar vooral omdat er honderd jaar geleden nogal wat gebeurde in de VS gedurende die tien jaar: er kwamen nieuwe kunst- en muziekstijlen op, maar ook de Ku-Klux-Klan en georganiseerde misdaad. Het vrouwenkiesrecht werd ingevoerd en de Model T van Ford werd geïntroduceerd. En F. Scott Fitzgerald schreef The Great Gatsby. Om maar eens wat te noemen. Je gaat teksten vertalen uit en over die periode.

De module wordt op afstand gegeven. Van de 6 tot 8 teksten die worden aangeboden, kies je er 4. De teksten verschillen wat betreft teksttype, stijl en lengte, maar hebben dus het thema ‘The Roaring Twenties (VS)’ gemeen. Bij iedere vertaalopgave krijg je steeds een extra vraag of opdracht over de context van de tekst.

Docent: Anna Roelofsz.

Voor wie?

Deze module staat open voor vertalers Engels: C-1 niveau, hbo- of academisch niveau.

Na deze module

  • heb je je vertaalvaardigheid vergroot;
  • heb je geleerd vanuit een ander perspectief te kijken, een tekst ‘in de tijd’ te plaatsen en je keuzes te verdedigen op grond van je bronnen.

Uitvoering en toetsing

Je ontvangt een certificaat als je vier opdrachten inclusief extra vraag/opdracht hebt ingeleverd. De opdrachten worden door de docent nagekeken en van feedback voorzien.

Voorbereiding

Bij deze module hoort geen verplichte literatuur. Wel is het zéér aan te raden dat je je inleest in het onderwerp. Anything goes van Lucy Moore is bijvoorbeeld een prettig leesbaar werk dat inzicht en overzicht geeft.

Data & tijden:

Deze module heeft geen bijeenkomsten en wordt op afstand gegeven.

Aanmelding

ITV behoudt zich het recht voor om een module niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Aanmeldformulier downloaden

Nieuwsbrief