toggle menu

Introductie Medisch vertalen Engels

Periode: september-november 2020
Docent: Maleen Hof
Aantal PE-punten Wbtv: 20 (inclusief voorbereiding)
Prijs: € 500 (excl. BTW)
Aanmeldformulier downloaden

Een medisch vertaler moet niet alleen de medische taal spreken, maar ook kunnen schakelen tussen de verschillende medische ‘dialecten’. Vind daarin maar eens je weg!

Medici spreken een eigen taal, een mengelmoes van Nederlands, veel (potjes)Latijn en Grieks, en de laatste jaren steeds meer Engels. De taal van de patiënt is ook weer anders dan die van de arts of medisch wetenschapper. Dit komt duidelijk tot uitdrukking in het geschreven woord: een patiëntenfolder is anders geschreven dan een artsenbrief of een wetenschappelijk artikel. Voor een bijsluiter gelden daarbij nog eens strikte eisen aan vorm en inhoud.
In deze module leer je de basisprincipes van de medische terminologie. Daarnaast maak je kennis met verschillende hulpbronnen, zodat je leert zelfstandig terminologie te zoeken. We nemen een aantal tekstgenres onder de loep en oefenen met het vertalen van teksten over medische onderwerpen voor verschillende doelgroepen.
Naast taalbegrip is ook begrip van de inhoud van de tekst essentieel. Het gaat bij medische teksten vaak om complexe materie. Die beheers je natuurlijk niet een, twee, drie. Tijdens de colleges en vertaalopdrachten wordt aandacht besteed aan hoe jehiermee om kunt gaan.

De docente is Maleen Hof, docent Engels aan ITV Hogeschool.

Voor wie

Engels en Nederlands op minimaal C1-niveau, HBO- of academisch niveau. De voertaal is Nederlands; de vertalingen zijn Engels-Nederlands.

Na deze module

  • ben je bewust van de diversiteit van medische documenten;
  • kies je het juiste medische ‘dialect’, afhankelijk van de doelgroep;
  • kun je hulpbronnen gebruiken;
  • begrijp je beter de medische materie door gericht onderzoek.

Uitvoering en toetsing

Drie bijeenkomsten, voorbereiding en 2 opdrachten. Je ontvangt een certificaat op basis van presentie (aanwezigheid bij alle colleges verplicht), actieve deelname en de uitvoering van de opdrachten. De opdrachten worden door de docent nagekeken en van feedback voorzien.

Data & tijden:

Drie colleges op zaterdag van 15.15-16.55 uur:
12 september 2020
3 oktober 2020
7 november 2020

Aanmelding

ITV behoudt zich het recht voor om een module niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Aanmeldformulier downloaden

Nieuwsbrief