toggle menu

Expectations

Periode: september-november 2020
Docent: Véronique van Gelderen
Aantal PE-punten Wbtv: 20 (inclusief voorbereiding)
Prijs: € 500 (excl. BTW)
Aanmeldformulier downloaden

Wat is het verschil tussen een goede en een uitstekende vertaling? Tussen grammatica, met haar strikte regels, en stijl, met zijn waaier aan keuzemogelijkheden, ligt het structurele taalniveau dat een essentiële rol speelt bij het creëren van teksten van hoge kwaliteit.

Het taalniveau, dat door George Gopen ‘lezersverwachtingen’ wordt genoemd, is het onderwerp van deze module. Je zult ervaren dat de lezer verwachtingen heeft met betrekking tot de structuur van zinnen; verwachtingen die grotendeels onbewust doch opmerkelijk stabiel zijn. Je zult ook leren dat sommige van deze verwachtingen van taal tot taal verschillen. Inzicht in deze verschillen en in de kracht van lezersverwachtingen maakt het niet alleen mogelijk om de kwaliteit van je vertalingen sterk te verbeteren, maar ook om vertalingen te creëren die op subtiele, vrijwel onzichtbare punten zelfs beter zijn dan de brontekst.

De docente is Véronique van Gelderen.

Voor wie

Engels op C-1 niveau, Nederlands als moedertaal.

Na deze module

  • kun je een aantal structurele en retorische eigenschappen van Engelse zinnen gebruiken om teksten te schrijven en te redigeren;
  • herken je op dit structurele niveau de verschillen tussen Nederlands en Engels;
  • kun je structuur gebruiken als middel om je eigen vertalingen effectiever te redigeren.

Uitvoering en toetsing

De module bestaat uit drie bijeenkomsten en vertalingen van de door de docent aangeboden teksten. Daarbij gaat het niet om kwaliteit van de vertaling op zich, maar om kwaliteit van de redactie van je vertaling en het toepassen van de besproken technieken. Je ontvangt een certificaat als je alle bijeenkomsten hebt bijgewoond en de opdrachten hebt ingeleverd. De opdrachten worden door de docent nagekeken en van feedback voorzien.

Voorbereiding:

Teksten worden door de docent beschikbaar gesteld.

Data & tijden:

Drie colleges op zaterdag van 10.00-11.40 uur:
26 september 2020
31 oktober 2020
28 november 2020

Aanmelding

ITV behoudt zich het recht voor om een module niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Aanmeldformulier downloaden

Nieuwsbrief