toggle menu

Ethische vraagstukken in de beroepspraktijk

Periode: december 2020-februari 2021
Docent: Neil Gouw
Aantal PE-punten Wbtv: 20 (inclusief voorbereiding)
Prijs: € 500 (excl. BTW)
Aanmeldformulier downloaden

Soms twijfelt de vertaler of zijn/haar aanpak wel de ‘juiste’ is. Collega’s om even mee van gedachten te wisselen zijn immers niet direct in de buurt. Zelfstandigheid kan een voordeel zijn, maar een mogelijk nadeel hiervan is dat de vertaler moet vertrouwen op zijn/haar eigen beslissings- vaardigheid en oordeel, ook in soms lastige situaties.

In deze module krijg je inzicht in je eigen keuzes en afwegingen als ook in de verschillen die er tussen vertalers onderling bestaan. Gedurende de module lever je twee schrijfopdrachten in (elk ongeveer 800 woorden in het Nederlands, tenzij Engels je A-taal is). In deze schrijfopdrachten beschrijf je hoe je een bepaald ethisch vraagstuk zou aanpakken. Aan de hand van een hoofdvraag plus deelvragen schrijf je deze essays.
In de colleges komen we samen om van elkaar te leren over de verschillende keuzes en afwegingen in zowel de huiswerkopdrachten als ook in dilemma’s die ter plekke worden behandeld.
Docent is Neil Gouw, inhouse vertaler bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in Den Haag, daarvoor werkzaam geweest in het bedrijfsleven.

Voor wie

Voor vertalers Engels, hbo- of academisch niveau.

Na deze module

  • Ben je op de hoogte van de beroepscodes van de beroepsverenigingen in Nederland, VK en VS;
  • denk je na over onderwerpen die niet direct het vertaalproduct betreffen, maar wel het vertaalvak raken;
  • ga je met elkaar in discussie over keuzes en afwegingen die jij en anderen maken in bepaalde situaties.

Uitvoering en toetsing

Drie bijeenkomsten, voorbereiding en 2 opdrachten. Je ontvangt een certificaat als je alle bijeenkomsten hebt bijgewoond, actief hebt deelgenomen aan de discussies en de opdrachten hebt ingeleverd. De opdrachten worden door de docent nagekeken en van feedback voorzien.

Voorbereiding

  1. Bestudeer de NGTV-erecode.
  2. Bestudeer de erecode van de American Translators Association (ATA) als ook de toelichting erop.
  3. Bestudeer de Code of Professional Conduct van de ITI.
Data & tijden:

Drie bijeenkomsten op zaterdag:
12 december 2020 van 15.15-16.55 uur
9 januari 2021 van 14.00-15.40 uur
6 februari 2021 van 15.15-16.55 uur

Aanmelding

ITV behoudt zich het recht voor om een module niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Aanmeldformulier downloaden

Nieuwsbrief