toggle menu

Typische fouten in het Duits vermijden

Periode: zelfstudie, flexibele startdatum
Docent: Kay Sachse
Aantal PE-punten Wbtv: 20 (inclusief voorbereiding)
Prijs: € 500 (excl. BTW)
Aanmeldformulier downloaden

Veel fouten zijn hardnekkig en heel vaak twijfel je over dezelfde dingen: hoe werkt de tangconstructie in het Duits? Waar moet je een komma zetten? Wanneer zeg je als, wenn of wann? Hoe zit het nu met de aanvoegende wijs bij citaten? Wat is het verschil tussen woorden zoals Verabredung, Absprache, Termin, Vertrag of Vereinbarung? En wanneer moet je nu de tweede naamval gebruiken? Of kan ook de derde naamval? In deze module werken we aan het vermijden van bepaalde fouten zodat je Duitse vertalingen nog beter worden.

Bij het vertalen van teksten zijn er altijd bepaalde struikelblokken waarvan je snel onzeker wordt. Veel fouten komen telkens weer voor en kunnen eigenlijk best makkelijk worden vermeden als je de regels duidelijk onder de knie hebt. Hieraan gaan we werken met gerichte oefeningen en vertalingen om dit soort fouten en onzekerheden in de toekomst te vermijden. Je mag zelf eigen problemen benoemen. Daarnaast werk je op basis van materiaal dat wordt aangeboden door de docent van deze module. De docent Kay Sachse is vertaler en tolk Duits en tevens docent aan ITV Hogeschool. Dankzij zijn ervaringen kent hij veel van de ‘typische fouten’ waaraan hij gericht zal gaan werken met jou.

Voor wie:

Deze module staat niet alleen open voor tolken en vertalers Duits, maar ook voor studenten en docenten Duits, journalisten, Duitslandlanddeskundigen, beroepsuitoefenaars op economisch gebied en taalliefhebbers met de taalvaardigheid Duits op C1-niveau, hbo- of academisch niveau.

Na deze module:

  • kun je bepaalde typische fouten herkennen en vermijden;
  • ben je alerter en beter in staat om correct in het Duits te vertalen;
  • ben je beter in staat om dergelijke vakteksten adequaat te vertalen;
  • ben je daardoor ook beter in staat om ook andere Nederlandstalige en/of Duitstalige teksten te vertalen.

Uitvoering en toetsing:

Je bewerkt zeven opdrachten waarbij je eerst een instructie met uitleg ontvangt. Aansluitend maak je een gerichte opdracht op basis van een door de docent verstrekte opdracht. Vervolgens zoek je zelf naar teksten waarin dit probleem aan bod komt. Je kiest uit deze teksten tien zinnen die je in het Duits vertaalt. Deze dien je samen in ter correctie.

Je ontvangt een certificaat als deze opdrachten als voldoende zijn beoordeeld. De opdrachten worden door de docent nagekeken en van feedback voorzien.

Voorbereiding:

Selecteren van teksten (eigen vertalingen of teksten van bijv. het internet).

Data & tijden:


Deze module heeft geen bijeenkomsten maar wordt op afstand gegeven. Je kunt het hele kalenderjaar door starten met deze module.

Aanmelding


ITV behoudt zich het recht voor om een module niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Aanmeldformulier downloaden

Nieuwsbrief