toggle menu

Product e/o dienstspecifiek vertalen

Periode: zelfstudie, flexibele startdatum
Docent: Rolf Bos
Aantal PE-punten Wbtv: 20
Prijs: € 500 (excl. BTW)
Aanmeldformulier downloaden

De economische en technologische ontwikkeling zorgt continu voor nieuwe producten en diensten waarbij ook steeds nieuwe terminologie ontstaat. Hoe ga je daarmee als vertaler of tolk mee om?

Met deze module verdiep je je in producten en/of diensten die je bijzondere belangstelling hebben of waarmee je bij je beroepsuitoefening veel te maken hebt.

De docent Rolf Bos is voormalig docent aan ITV Hogeschool en voormalig docent economisch Duits aan de Hogeschool van Amsterdam.

Voor wie?

Deze module staat open voor tolken en vertalers Duits, maar ook voor studenten en docenten Duits, journalisten, Duitslanddeskundigen, beroepsuitoefenaars op het gebied van specifieke producten of diensten en taalliefhebbers met de taalvaardigheid Duits op C1-niveau, HBO- of academisch niveau.

Na deze module

  • kun je Nederlandstalige en/of Duitstalige informatie over specifieke producten en/of diensten beter lezen en begrijpen;
  • verwerf je en beheer je bijbehorende terminologie zodat je die als basis kunt gebruiken voor het vertalen van Duitstalig tekstmateriaal over hetzelfde onderwerp in het Nederlands of omgekeerd;
  • kun je Nederlandstalige en/of Duitstalige informatie over specifieke producten en/of diensten adequaat vertalen.

Uitvoering en toetsing

  1. Je selecteert op internet informatiebronnen op het gebied van specifieke producten en/of diensten en schrijft hierover een tekst in de andere taal.
  2. Nederlandstaligen kiezen informatiebronnen in het Duits, Duitstaligen kiezen informatiebronnen in het Nederlands. Bronvermelding is verplicht.
  3. Je maakt vier opdrachten. Per opdracht schrijf je een tekst van circa 250 woorden in je moedertaal waarin je het bedrijf en zijn producten en/of diensten kort voorstelt. Bij elke opdracht verzamelt vanuit je informatiebronnen product- of dienstspecifieke terminologie en maak je op basis van de informatiebronnen een alfabetische tweetalige woordenlijst van minimaal 60 en maximaal 80 termen. Je vermeldt hierbij aanvullende informatie die voor je van belang kan zijn bij een eventuele vertaalopdracht op datzelfde gebied.
  4. De geproduceerde teksten en woordenlijsten moeten door ter zake deskundige lezers begrepen kunnen worden zonder raadplegen van bronnen. De teksten mogen hooguit een incidentele lexicale en/of stilistische fout bevatten. De woordenlijsten moeten zonder meer bruikbaar zijn voor vertalingen over de betreffende producten en/of diensten.

Je ontvangt een certificaat als de vier opdrachten allemaal zijn ingeleverd. De opdrachten worden door de docent nagekeken en van feedback voorzien.

Data & tijden:

Deze module heeft geen bijeenkomsten maar wordt op afstand gegeven.
De opdrachten kunnen naar eigen inzicht verspreid over een studiejaar of semester worden ingeleverd.

Aanmelding

ITV behoudt zich het recht voor om een module niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Aanmeldformulier downloaden

Nieuwsbrief