toggle menu

Oriëntatie vaktaal economie

Periode: zelfstudie, flexibele startdatum
Docent: Rolf Bos
Aantal PE-punten Wbtv: 20
Prijs: € 500 (excl. BTW)
Aanmeldformulier downloaden

Duitsland is met afstand de belangrijkste handelspartner van Nederland en van groot belang voor de Nederlandse economie. Nederland is bovendien vrijwel het enige land dat meer naar Duitsland exporteert dan het invoert. Als vertaler ben je een belangrijke schakel in deze dynamiek.

De motor van de samenleving en basis voor welvaart en welzijn is de economie. Internationalisering en globalisering zijn steeds meer van invloed. Er wordt nu geconcurreerd met verre gemeenschappen met andere sociale, culturele en economische achtergronden. Technologische ontwikkelingen zoals kunstmatige intelligentie en robotisering gaan steeds sneller. De taalontwikkeling volgt dit met allerlei neologismen.

De docent Rolf Bos is voormalig docent aan ITV Hogeschool en voormalig docent economisch Duits aan de Hogeschool van Amsterdam.

Voor wie?

Deze module staat niet alleen open voor tolken en vertalers Duits, maar ook voor studenten en docenten Duits, journalisten, Duitslanddeskundigen, beroepsuitoefenaars op economisch gebied en taalliefhebbers met de taalvaardigheid Duits op C1-niveau, HBO- of academisch niveau.

Na deze module

  • heb je een grotere woordenschat op economisch gebied;
  • ben je daardoor beter in staat om Nederlandstalige en/of Duitstalige teksten op economisch gebied te lezen en te begrijpen;
  • kun je de kerninformatie van teksten op economisch gebied weergeven;
  • kun je teksten op economisch gebied beter vertalen.

Uitvoering en toetsing

  1. Je maakt 4 opdrachten over 4 economische thema’s die je interessant vindt of die voor je (vertaal)werk van belang zijn, bijvoorbeeld handel, transport, banken, verzekeringen, diensten, beurs/beleggen, e-commerce, ICT, management, marketing, conjunctuur, arbeidsmarkt, duurzaamheid etc.
  2. Op internet zoek je tekstmateriaal over de gekozen economische onderwerpen.
  3. Per thema kies je 4-6 teksten met een totale omvang van ca. 2000 woorden. Je moedertaal is daarbij bepalend: Nederlandstaligen kiezen Duitse teksten, Duitstaligen kiezen Nederlandse teksten. Per gekozen tekst schrijft je een minisamenvatting van 30-50 woorden in je moedertaal.
  4. Per opdracht/thema verzamel je uit de gekozen teksten de specifieke economische terminologie en maak je daarvan een tweetalige woordenlijst. Vanuit Duitstalige teksten in een woordenlijst Duits-Nederlands, vanuit Nederlandstalige teksten in een woordenlijst Nederlands-Duits.

Je ontvangt een certificaat als de vier opdrachten allemaal zijn ingeleverd. De opdrachten worden door de docent nagekeken en van feedback voorzien.

Data & tijden:

Deze module heeft geen bijeenkomsten maar wordt op afstand gegeven.
Je kunt het hele kalenderjaar door starten met deze module.

Aanmelding

ITV behoudt zich het recht voor om een module niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Aanmeldformulier downloaden

Nieuwsbrief