toggle menu

Leven in Duitsland

Periode: zelfstudiemodule (september 2019-mei 2020)
Docent: Rolf Bos
Aantal PE-punten Wbtv: 20
Prijs: € 500 (excl. BTW)

Duitsland, dat kent iedereen toch? Nagenoeg dagelijks valt er wel iets te lezen of te zien over Duitsland in de diverse media. Maar hoe goed ken je dit land eigenlijk en komt jouw beeld daarvan overeen met de werkelijkheid?

Hoe ziet het leven er nu uit in Duitsland? Wie zijn de Duitsers en wat zijn ze? Welke veranderingen zijn er gaande? Hoe gaan ze om met de steeds verder globaliserende wereld, de technologische ontwikkelingen, de veranderende internationale arbeids- en machtsverdeling, de immigratie?

De docent Rolf Bos is docent aan ITV Hogeschool.

Voor wie?

Deze module staat open voor tolken en vertalers Duits, maar ook voor studenten en docenten Duits, journalisten, Duitslandlanddeskundigen en taalliefhebbers met de taalvaardigheid Duits op C1-niveau, HBO- of academisch niveau.

Na deze module

  • weet je meer van Duitsland en de Duitsers en kun je je daarom beter in hun culturele context verplaatsen;
  • ben je beter in staat om die kennis toe te passen bij het vertalen als het gaat om cultuurverschillen, realia, vertaalstrategieën en nieuwe begrippen;
  • heb je je schrijf- en onderzoekvaardigheid op een hoger niveau gebracht.

Uitvoering en toetsing

De basis voor de module wordt gevormd door 28 thema’s over leven in Duitsland. In overleg met de docent mag je ook een of meer andere thema’s kiezen.

  1. Je kiest 4 thema’s en je zoekt op internet per thema 3-5 teksten en/of andere informatiebronnen.
  2. Je zoekt verder op internet zo recent mogelijk cijfermateriaal over het thema.
  3. Je schrijft in het Duits een overzicht van de belangrijkste informatie uit de gekozen teksten en/of andere informatiebronnen en je verwerkt daarin het gevonden cijfermateriaal zodat weer een samenhangend geheel ontstaat van 3-4 A4.
  4. De 4 themagerichte Duitstalige teksten die je hebt geschreven moeten door een algemeen lezerspubliek gelezen en begrepen kunnen worden zonder de bronnen te hoeven raadplegen, dienen grammaticaal correct te zijn en mogen niet meer dan incidentele lexicale en/of stilistische fouten bevatten.

Je ontvangt een certificaat als de vier opdrachten allemaal zijn ingeleverd. De opdrachten worden door de docent nagekeken en van feedback voorzien.

Data & tijden:

Deze module heeft geen bijeenkomsten maar wordt op afstand gegeven. Met de module kan het hele kalenderjaar door worden begonnen.
De opdrachten kunnen naar eigen inzicht verspreid over een studiejaar of semester worden ingeleverd.

Aanmelding

Aanmelden kan door het invullen en toesturen van het inschrijfformulier.

ITV behoudt zich het recht voor om een module niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Nieuwsbrief