toggle menu

Juridisch vertalen Duits

Periode: zelfstudiemodule (september 2019-mei 2020)
Docent: Albert van Veghel
Aantal PE-punten Wbtv: 20
Prijs: € 500 (excl. BTW)

Kun je BV gewoon met GmbH vertalen? Of stichting met Stiftung? Of ‘beschränkte Geschäftsfähigkeit’ met ‘beperkte handelingsbekwaamheid’? Dit zijn maar een paar voorbeelden van vragen waarmee je bij vertalingen op juridisch gebied geconfronteerd kunt worden. Wat doe je daar als vertaler of tolk mee in je beroepspraktijk?

Internationalisering en globalisering worden steeds belangrijker voor ondernemingen, organisaties en instellingen. Dit heeft ook een groeiend grensoverschrijdend juridisch verkeer tot gevolg. Ondanks harmonisatie in de EU op het gebied van wetgeving en rechtspleging bestaan er nog steeds veelal fundamentele verschillen tussen nationale rechtsstelsels.

Juridische termen hebben betrekking op rechtsinstituten die veelal een specifieke plaats in het desbetreffende rechtsstelsel (jurisdictie) hebben. Die plaats kan in een ander rechtssysteem totaal anders zijn of niet bestaan. Dit heeft uiteraard consequenties voor de vertaalbaarheid van juridische terminologie.

De docent Albert van Veghel is vertaler en gespecialiseerd op juridisch gebied.

Voor wie?

Deze module staat open voor tolken en vertalers Duits, maar ook voor studenten en docenten Duits, journalisten, Duitslanddeskundigen, beroepsbeoefenaars op juridisch gebied en taalliefhebbers met de taalvaardigheid Duits op C1-niveau, HBO- of academisch niveau.

Na deze module

  • heb je meer kennis van het Nederlandse en Duitse recht en de Nederlandse en Duitse juridische terminologie;
  • kun je Nederlandse- en/of Duitstalige teksten op juridisch gebied beter begrijpen;
  • maak je je juridische terminologie eigen als basis voor het adequaat vertalen van juridische teksten van het Nederlands naar het Duits en vice versa;
  • weet je dat je als juridisch vertaler bijzonder zorgvuldig moet vertalen doordat een onnauwkeurige of zelfs verkeerde vertaling een heel ander resultaat tot gevolg kan hebben dan de partijen voor ogen stond.

Uitvoering en toetsing

Je maakt 3 opdrachten: twee opdrachten behandelen respectievelijk het burgerlijk recht en het bestuursrecht samen met het strafrecht, de derde opdracht houdt verslaglegging in van een bezoek bij een Nederlandse of Duitse rechtbank met aanverwante opdrachten.
Je ontvangt een certificaat als de drie opdrachten allemaal zijn ingeleverd De opdrachten worden door de docent nagekeken en van feedback voorzien.

Voorbereiding

Opdrachten die per e-mail beschikbaar worden gesteld en internetbronnen.

Data & tijden:

Deze module heeft geen bijeenkomsten maar wordt op afstand gegeven.
Met de module kan vanaf 15 september 2019 worden begonnen. De opdrachten moeten bij de docent worden opgevraagd.
De eerste opdracht moet uiterlijk op 30 november 2019, de tweede op 29 februari 2020 en de derde op 30 april 2020 worden ingeleverd. De volgorde van de opdrachten mag door de student zelf bepaald worden.

Aanmelding

Het is niet meer mogelijk om je voor deze module aan te melden.

Heb je trouwens deze modules ook al gezien?

Product e/o dienstspecifiek vertalen
Interculturele communicatie

ITV behoudt zich het recht voor om een minor niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Nieuwsbrief