toggle menu

Module Nederlands

Periode: september 2020-januari 2021
Docent: diverse docenten
Aantal PE-punten Wbtv: 105 (inclusief voorbereiding)
Prijs: € 1500 (excl. BTW)
Aanmeldformulier downloaden

Of het nou is als tolk of als vertaler, een cultureel bemiddelaar moet zich thuis voelen in het Nederlands. Deze intensieve module geeft anderstaligen die zich al goed kunnen redden in het Nederlands, meer kennis en vaardigheden om nog beter te gaan lezen, spreken, luisteren en schrijven. Maar niet alleen taalvaardigheid, ook domeinkennis en interculturele communicatie komen aan bod. Na afloop heeft de deelnemer geleerd in verschillende situaties de juiste woorden, constructies en registers te gebruiken. De module wordt afgesloten met een eindtoets waarmee spreken, schrijven, lezen en luisteren op niveau B2+ worden getoetst.

In 14 interactieve werkcolleges ontdek je wat je sterke en zwakke punten zijn en hoe je met zelfstudie kunt leren soepeler met het Nederlands om te gaan. Je bepaalt ook welke vaardigheden voor jou het belangrijkste zijn en hoe je die vaardigheden verder kunt ontwikkelen. Elke les staat een communicatieve situatie centraal: gezondheidszorg, gemeente, sport, sociaal werk, studie, beroep, etc. Voor elke situatie onderzoek je of je voldoende kennis en vaardigheden bezit en welke aspecten je kunt verbeteren. Je leert nieuwe terminologie, grammatica, zinsstructuren en uitdrukkingen en onderzoekt welke taalmiddelen bij welke situaties passen.
De docent behandelt elke les een grammaticaal thema. Aan de hand van presentaties, rollenspellen, gesprekken en schrijfopdrachten werk je samen met je mede-cursisten. Tussen de lessen voer je huiswerkopdrachten uit. Je leest, onderzoekt en schrijft, om je zoveel mogelijk in het Nederlands onder te dompelen.

De module wordt gegeven door ervaren docenten van ITV Hogeschool, die zijn gespecialiseerd in Nederlands voor anderstaligen en weten welke eisen er worden gesteld aan de taalvaardigheid van tolken en vertalers.

Met een certificaat van deze module kunt u aantonen dat uw taalvaardigheid Nederlands op B2-niveau van het EKR ligt.

Voor wie?


Deelnemers moeten beschikken over taalvaardigheid Nederlands op NT2 niveau 2 of vergelijkbaar.

Na deze module

  • Heb je inzicht in je eigen sterke en zwakkere punten;
  • Weet je hoe je je taalvaardigheid Nederlands kunt verbeteren;
  • Ben je beter voorbereid op communicatieve situaties in verschillende domeinen;
  • Is je Nederlandse grammatica sterk verbeterd en je woordenschat vergroot.

Uitvoering en toetsing

Deelnemers volgen het gehele programma inclusief de afsluitende toets waarmee de vier vaardigheden (spreken, luisteren, lezen en schrijven) worden getoetst.
Bij voldoende resultaat voor de afsluitende toets ontvang je een certificaat. Met een certificaat van onze module Nederlands kun je aantonen dat je taalvaardigheid Nederlands op B2-niveau van het ERK ligt.

Voorbereiding

Literatuur wordt tijdens de eerste les besproken.

Data & tijden:

Deze module wordt aangeboden op vijftien donderdagavonden van 18.30-21.30 uur:
24 september 2020
1, 8, 15, 22 en 29 oktober 2020
12,19 en 26 november 2020
3,10 en 17 december 2020
7 en 14 januari 2021
21 januari 2021: eindtoets.

Aanmelding

ITV behoudt zich het recht voor om een module niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Aanmeldformulier downloaden

Nieuwsbrief