toggle menu

Algemene tolktechnieken (ATT)

Periode: september-januari 2022/23 en februari-mei 2023
Docent: diverse ervaren docenten
Aantal PE-punten Wbtv: 90
Aanmeldformulier downloaden

Heb je al enige ervaring als tolk? Met deze module word je professioneel geschoold en kun je je tolkvaardigheden aantoonbaar maken om, onder andere daarmee in aanmerking te komen voor inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv).

In veertien interactieve werkcolleges leer je verschillende tolktechnieken dusdanig toe te passen dat je stress voorkomt, waardoor het tolken je makkelijker afgaat. De docenten staan uitgebreid stil bij het trainen van het geheugen en het ontwikkelen van het analytisch vermogen, presentatie, tolkattitude, notatietechniek, vertaling á vue (herformulering van de geschreven boodschap), consecutief tolken en gesprekstolken. Er is aandacht voor tolken voor justitie, tolken in de gezondheidszorg en simultaantolken. Ook ethische en beroepsmatige kwesties bespreken we. Zo voel je je gesterkt in wat je bent en wilt zijn: een professionele tolk.

De voertaal is Nederlands en de oefeningen zijn NL-NL. De module wordt gegeven door diverse ervaren docenten van de sectie tolken van ITV Hogeschool. Zij zijn tevens allen werkzaam als zelfstandig (beëdigd) tolk.

Toelatingseisen

Het niveau van het Nederlands dat je minimaal dient te hebben om deel te kunnen nemen is B2. Dit kun je aantonen met het Diploma Staatsexamen NT2 programma II of een vergelijkbaar getuigschrift.

Na inschrijving zal er een intakegesprek plaatsvinden met de docenten waarbij je taal- en tolkvaardigheden ook kort zullen worden getoetst. De toelating is afhankelijk van de uitslag van het intakegesprek. Meer informatie vind je hieronder bij Data & tijden.

Na deze module

  • heb je je tolkvaardigheden en tolkattitude verbeterd en waar mogelijk aangescherpt;
  • kun je een voordracht van maximaal drie minuten consecutief tolken en ben je in staat een gesprek van 30 minuten te tolken;
  • kun je een tekst van 300 woorden adequaat herformuleren;
  • ben je beter voorbereid op de verschillende tolksituaties door intervisie met collega’s;
  • ben je geïnformeerd over verschillende vakgebieden binnen het tolken.

Uitvoering en toetsing

Deelnemers die nog niet ingeschreven staan in het Rbtv volgen het gehele programma, leveren een huiswerkportfolio in en leggen een mondelinge tolktoets (NL-NL) af, waarin het vertalen à vue, consecutief tolken en gesprekstolken worden getoetst. Bij voldoende resultaat voor zowel de eindtoets als het portfolio, ontvang je als deelnemer een ITV-certificaat als bewijs dat tolkvaardigheden en Nederlands op B2-niveau voldoen aan de hiervoor gestelde eisen voor inschrijving in het Rbtv. Dat is één van de vereisten om ingeschreven en beëdigd te kunnen worden.

Deelnemers die reeds ingeschreven staan in het Rbtv kunnen kiezen of ze de eindtoets willen afleggen. Zonder eindtoets ontvang je een bewijs van deelname wanneer je alle bijeenkomsten hebt bijgewoond, actief hebt deelgenomen en het huiswerkportfolio hebt ingeleverd. De opdrachten in dit portfolio worden door de docent nagekeken en van feedback voorzien. Mocht je als reeds beëdigde deelnemer alsnog de eindtoets willen afleggen dan kan dat. Daar zijn wel kosten aan verbonden. Je ontvangt PE-punten ongeacht de uitkomst van deze toets. Door mee te doen aan de eindtoets, krijg je waardevolle feedback van je docenten.

Kosten en PE-punten

Kosten intakegesprek (verplicht voor niet beëdigde tolken): EUR 125,- incl. btw
Kosten module: EUR 1525,- incl. btw
Kosten eindtoets: EUR 325,- incl. btw
Kosten herkansing: EUR 325,- incl. btw (drie onderdelen), EUR 225,- incl. btw (twee onderdelen), EUR 125.- incl. btw (één onderdeel). Deelnemers kunnen tweemaal herkansen binnen dertien maanden na het afronden van de module.
Let op: alle prijzen zijn inclusief btw.

PE-punten: 90 (alleen voor registertolken)
Voor deze cursus geldt voor alle studenten een aanwezigheidsvereiste. Zonder geldige reden en bij geen bericht van afwezigheid worden punten afgetrokken voor verzuim.

Literatuur

  • Reader ITV-module Algemene Tolktechnieken (verplicht, inbegrepen in de cursusprijs, wordt uitgedeeld in de eerste college)
  • Horen zien en tolken, werken als tolk in de sociale sector, Raïssa de Keyser, ISBN 9789401470414 (verplicht, niet inbegrepen in de cursusprijs)
  • 77 puntjes op de i – perfect Nederlands voor anderstaligen, Emily Palmer, Coutinho, 2019 ISBN 9789046906675 (aanbevolen)

Bestellen: www.studystore

Data & tijden:

Deze module wordt aangeboden op veertien zaterdagochtenden van 9.30-13.00 uur:

Data najaar:
3, 10, 17 en 24 september 2022,
1, 8 en 15 oktober 2022,
5, 12, 19 en 26 november 2022,
3, 10 en 17 december 2022,
afsluitende toets: 13 en 14 januari 2023
.

Intakegesprekken (online) op 1 juli, 2 juli, 19 augustus, 20 augustus 2022.
Meer informatie over het intakegesprek vind je hier.

Data voorjaar:
4, 11 en 18 februari 2023
11, 18, 25 maart 2023
1, 15 en 22 april 2023
13 en 27 mei 2023
3, 10 en 17 juni 2023
afsluitende toets: 23 en 24 juni 2023

Aanvullende informatie:

Voor deze module kun je gebruikmaken van STAP-budget. Kies in het inschrijfformulier voor STAP-budget als je het gaat aanvragen. We sturen je het STAP-aanmeldbewijs dat je nodig hebt voor de aanvraag.

Aanmelding

Geef in het veld Opmerkingen aan of je de eindtoets wilt afleggen.

ITV behoudt zich het recht voor om een module niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Aanmeldformulier downloaden

Nieuwsbrief