toggle menu

Algemene tolktechnieken (ATT)

Periode: februari-juni 2020
Docent: diverse ervaren docenten sectie tolken
Aantal PE-punten Wbtv: aan deze opleidingsmodule zijn geen PE punten verbonden.
Prijs: € 1500 (excl. BTW)

Deze opleidingsmodule is geschikt voor (beginnende) tolken die in de beroepspraktijk werkzaam zijn, maar geen formele opleiding genoten hebben en hun tolkvaardigheden en tolkattitude aantoonbaar willen maken om in aanmerking te komen voor inschrijving in het Rbtv B2 niveau.

In 14 interactieve werkcolleges leer je verschillende tolktechnieken dusdanig toe te passen dat je stress voorkomt, waardoor het tolken je makkelijker afgaat. De docenten staan uitgebreid stil bij het trainen van het geheugen en het ontwikkelen van het analytisch vermogen, presentatie, tolkattitude, notatietechniek, vertaling á vue (herformulering van de geschreven boodschap) consecutief tolken en gesprekstolken. Er is aandacht voor tolken voor justitie, tolken in de gezondheidzorg en simultaantolken.

Ook ethische en beroepsmatige kwesties bespreken we. Zo voel je je gesterkt in wat je bent en wilt zijn: een professionele tolk. De colleges worden taaloverstijgend gegeven, dat wil zeggen dat de voertaal Nederlands is en de oefeningen NL-NL aangeboden worden.

De module wordt gegeven door diverse ervaren docenten van de sectie tolken van ITV Hogeschool. Zij zijn tevens allen werkzaam als zelfstandig (beëdigd) tolk.

Voor wie?

Deelnemers moeten beschikken over een goede mondelinge taalvaardigheid in minimaal 2 werktalen (waarvan 1 sowieso Nederlands, NT2 niveau 2).

Na deze module

  • heb je je tolkvaardigheden en tolkattitude verbeterd en waar mogelijk aangescherpt;
  • kun je een voordracht van maximaal 3 minuten consecutief tolken en ben je in staat een gesprek van 30 minuten te tolken;
  • kun je een tekst van 300 woorden adequaat herformuleren;
  • ben je beter voorbereid op de verschillende tolksituaties door intervisie met collega’s;
  • ben je geïnformeerd over verschillende vakgebieden binnen het tolken.

Uitvoering en toetsing

Deelnemers volgen het gehele programma, leveren een huiswerkportfolio in en leggen een mondelinge tolktoets (NL-NL) af, waarin het vertalen á vue, consecutief tolken en gesprekstolken worden getoetst. Bij voldoende resultaat voor zowel de toets als het portfolio, ontvang je als deelnemer een ITV certificaat als bewijs dat tolkvaardigheden en tolkattitude voldoen aan de hiervoor gestelde eisen voor inschrijving in het Rbtv op B2 niveau.

Literatuur

Reader ITV-module Algemene Tolktechnieken (wordt uitgedeeld in 1e college).

Data & tijden:

Veertien zaterdagochtenden van 9.30-13.00 uur:
8 en 15 februari 2020,
7, 14, 21 en 28 maart 2020,
4 en 18 april 2020,
9, 16 en 30 mei 2020,
6, 13 en 20 juni 2020.
*Afsluitende toets 26 en 27 juni 2020.

Data najaar 2019:
7, 14, 21 en 28 september 2019,
5 en 12 oktober 2019,
2, 9, 16, 23 en 30 november 2019,
7 en 14 december 2019,
11 januari 2020.
*Afsluitende toets 17 en 18 januari 2020.

Aanmelding

Aanmelden kan door middel van het invullen van het inschrijfformulier.

ITV behoudt zich het recht voor om een module niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Nieuwsbrief