toggle menu

Zingeving, spiritualiteit en religie in Nederland

Periode: september-november 2020
Docent: Wilfred Ploeg
Aantal PE-punten Wbtv: 20 (inclusief voorbereiding)
Prijs: € 500 (excl. BTW)

Is Nederland in 2020 opnieuw een ‘hot spot’ van geloof en spiritualiteit? Een sterk geseculariseerd land als Nederland sprokkelt op talloze manieren zijn zingeving en spiritualiteit

Zingevingsvragen leiden tegenwoordig steeds minder naar de kerk en steeds vaker naar yogaclub of mindfulnesstraining - al of niet gebaseerd op vleugjes boeddhisme. Hoewel er dit jaar ook een hernieuwde belangstelling te bespeuren is voor de gevestigde kerken, waarschijnlijk vanwege de coronacrisis, verliest de kerk steeds meer terrein en houden alleen de ‘strengere’ en evangelische genootschappen en migrantenkerken hun leden nog vast. Toch is Nederland ontstaan uit een 80-jarige oorlog waarbij alles draaide om de strijd voor de vrijheid van godsdienst. Nederland werd zo een land met zowel katholieke als protestantse (lees: ‘calvinistische’) wortels. En de geseculariseerde hedendaagse Nederlander is vaak nog christelijker dan hij zelf denkt. De christelijke mentaliteit zit hem in het bloed, dikwijls geheel onbewust, maar onmiskenbaar. Denk bijvoorbeeld aan wetgeving, aan de alledaagse omgang met elkaar, zoals het ‘Doe normaal joh!’, de ambivalente houding tegenover rijkdom en uiterlijk vertoon, en de vele discussies over ‘normen en waarden’.

Als tolk-vertaler kan je op talloze manieren in aanraking komen met teksten en situaties waarbij kennis vereist is van de levensbeschouwelijke grondslagen en (moderne) ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving. Denk bijvoorbeeld aan literatuur, kunst, muziek, toerisme, politiek, architectuur, ethische vraagstukken, gezondheidszorg, of wetgeving. Je kunt door je werk ook in aanraking komen met mensen uit niet-westerse culturen, zoals migranten, vluchtelingen, of expats voor wie godsdienst vaak een hele belangrijke rol speelt in hun leven.

Deze module is een zoektocht naar de levensbeschouwelijke grondslagen van de moderne Nederlanders, zowel met als zonder migratieachtergrond.

Er zijn twee bijeenkomsten. Tijdens de inleidende bijeenkomst wordt een aantal facetten van het onderwerp belicht. Je maakt vervolgens een werkstuk over een onderwerp dat je in overleg met de docent uitkiest. Voor de afsluitende bijeenkomst geef je een presentatie van je werkstuk aan de docent en de overige deelnemers.

Docent is Wilfred Ploeg. Van huis uit pedagoog, gaf hij les in sociale wetenschappen. Na omscholing ontwikkelde hij zich tot specialist in Italiaanse taal en cultuur. Hij geeft als zelfstandig professional trainingen aan buitenlandse managers in de omgang met Nederlanders en de Nederlandse cultuur. Hij is docent aan ITV Hogeschool.

Voor wie?

Tolken en vertalers die regelmatig in aanraking komen met situaties of teksten waarbij kennis van de levensbeschouwelijke grondslagen en (moderne) ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving vereist is. De module is ook geschikt voor studenten en docenten van vertaalopleidingen van hbo- of academisch niveau.

Na deze module

  • heb je inzicht in de historische religieuze achtergronden van Nederland
  • heb je inzicht in de invloeden van deze achtergronden op de moderne samenleving
  • heb je inzicht in de diversiteit van het levensbeschouwelijke denken in de huidige samenleving

Uitvoering en toetsing

Twee bijeenkomsten, huiswerk/voorbereiding en een werkstuk plus presentatie. Je ontvangt een certificaat als je alle bijeenkomsten hebt bijgewoond en het huiswerk en de opdracht/presentatie hebt ingeleverd. De opdracht/presentatie wordt door de docent nagekeken en van feedback voorzien.

Voorbereiding

Nederlandse Religiegeschiedenis, Joris van Eijnatten en Fred van Lieburg, 2e druk, 2006, Uitg. Verloren bv., Hilversum.

Data & tijden:

Twee bijeenkomsten op zaterdag:
Inleidend college op zaterdag 26 september 2020 van 10.00-12.00 uur.
Afsluitend college op zaterdag 21 november 2020 van 10.00-13.00 uur met presentaties.

Aanmelding

Aanmelden kan door het invullen en toesturen van het inschrijfformulier.

ITV behoudt zich het recht voor om een module niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Nieuwsbrief