toggle menu

Introductie kunstgeschiedenis

Periode: januari-maart 2021
Docent: drs. Gerda J. van Ham
Aantal PE-punten Wbtv: 20 (inclusief voorbereiding)
Prijs: € 500 (excl. BTW)

Wie zich verdiept in een taal, ziet als vanzelf beelden. De geschiedenis van de beeldende kunsten is rijk aan verhalen, kunstenaarsbiografieën, stromingen, stijlen en technisch vernuft. De maatschappelijke context waarin de kunstenaar werkt, is sterk bepalend voor zijn scheppende vermogens.

De module kunstgeschiedenis telt drie bijeenkomsten. Er zijn twee verschillende, elkaar aanvullende, modules die jaarlijks om en om gegeven worden. Het ene jaar behandelt de docent de kunstgeschiedenis van vóór 1900, het andere jaar die van na 1900. In een periode van twee jaar kun je beide modules volgen en zo een avontuurlijke reis maken door de geschiedenis van de kunst door de eeuwen heen.

De docent, drs. Gerda J. van Ham, is kunsthistorica, opgeleid in de Kunstgeschiedenis en Archeologie en werkzaam als freelancer.

Voor wie?

Vertalers op het gebied van kunst en cultuur die hun kennis van kunstgeschiedenis willen vergroten, of vertalers die geïnteresseerd zijn in kunstgeschiedenis. De module is ook geschikt voor studenten en docenten van vertaalopleidingen van hbo- of academisch niveau.

Na het volgen van beide modules over een periode van 2 jaar

  • beschik je over een basiskennis op het gebied van Europese kunstgeschiedenis vanaf de Middeleeuwen tot aan de Moderne Kunst;
  • ken je de belangrijkste termen en begrippen uit de kunstgeschiedenis die aansluiten op museumbezoek, filosofie, literatuur en algemene ontwikkeling.

Uitvoering en toetsing

Per module drie bijeenkomsten, huiswerk/voorbereiding en een afsluitende opdracht. Je ontvangt een certificaat als je alle bijeenkomsten hebt bijgewoond en de opdracht hebt ingeleverd. De opdracht wordt door de docent nagekeken en van feedback voorzien.

Voorbereiding

De colleges gaan vergezeld van uitgebreide powerpoint presentaties om goed zicht te krijgen op de Europese kunstgeschiedenis.

Data & tijden:

Drie bijeenkomsten op zaterdag:
9 januari 2021 van 10.00 -11.40 uur
13 februari 2021 van 10.00-11.40 uur
20 maart 2021 van 10.00-11.40 uur

Aanmelding

Aanmelden kan door het invullen en toesturen van het inschrijfformulier.

ITV behoudt zich het recht voor om een module niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Nieuwsbrief