toggle menu

Europese Unie

Periode: maart-april 2021
Docent: Pieter Vanden Heede
Aantal PE-punten Wbtv: 20 (inclusief voorbereiding)
Prijs: € 500 (excl. BTW)

Een onontbeerlijke module voor als je je grenzen wilt verleggen en belangstelling hebt voor de instellingen van de Europese Unie. Er wordt stilgestaan bij de ontstaansgeschiedenis van de EU en haar diverse instellingen. Ook de politieke toekomst van de EU komt ter sprake. Daarnaast is er aandacht voor de tolk- en vertaalactiviteiten binnen de EU.

Deze module heeft drie bijeenkomsten. De docent geeft inzicht in de geschiedenis van de Europese Unie, de werking en organisatie van haar instellingen, het talenregime en het werken als tolk of vertaler voor instellingen van de EU. Ook de terminologie die daarmee samenhangt komt aan bod. Verder wordt aandacht gegeven aan deelgebieden van de Europese politiek, zoals het EU Vluchtelingenbeleid of de mogelijke toetreding van Turkije tot de EU.

Docent is Pieter Vanden Heede, hij werkt als Legal Revisor voor de Europese Commissie.

Voor wie?

Tolken en vertalers die in hun werk te maken hebben met de Europese Unie of die belangstelling hebben voor de instellingen van de Europese Unie. De module is ook geschikt voor studenten en docenten van vertaalopleidingen van hbo- of academisch niveau.

Na deze module

  • heb je inzicht in de inrichting van de Europese Unie;
  • heb je kennis van de terminologie die daarmee verband houdt.

Uitvoering en toetsing

Drie bijeenkomsten, huiswerk/voorbereiding en twee werkstukken. Je ontvangt een certificaat als je alle bijeenkomsten hebt bijgewoond en de werkstukken hebt ingeleverd. De werkstukken worden door de docent nagekeken en van feedback voorzien.

Literatuur

  1. Presentaties/hand-outs van de docent;
  2. Europese Unie, auteur: John Pinder, Elementaire Deeltjes 7, Amsterdam University Press, 2014
Data & tijden:

Drie bijeenkomsten op zaterdag:
13 maart 2021 van 15.15-16.55 uur
27 maart 2021 van 14.00-15.40 uur
17 april 2021 van 15.15-16.55 uur

Aanmelding

Aanmelden kan door het invullen en toesturen van het inschrijfformulier.

ITV behoudt zich het recht voor om een module niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Nieuwsbrief