toggle menu

Russische identiteit en grootmachtstatus

Periode: oktober-november 2020
Docent: Tony van der Togt
Aantal PE-punten Wbtv: 20 (inclusief voorbereiding)
Prijs: € 500 (excl. BTW)

Al eeuwenlang worstelen intellectuelen en machthebbers in Rusland met vragen rond Russische identiteit en Ruslands positie op het wereldtoneel. Wat is die veelbesproken “Russische ziel” en wie behoren er tot de “Russische Wereld”? Is Rusland een Europees land of kan men beter spreken van een Euraziatische identiteit? Een antwoord op deze vragen bepaalt ook hoe Rusland zich verhoudt tot de rest van de wereld en tot een “liberaal-democratische wereldorde”. Is Rusland echt “onveranderlijk anders”, zoals de Vlaamse Ruslandkenner Lien Verpoest onlangs suggereerde?

In twee colleges worden achtereenvolgens behandeld:

  • de Russische zoektocht naar een eigen identiteit in historisch perspectief, vooral in relatie tot Europa en de consequenties van het nieuwe narratief voor de binnenlandse politiek in het huidige Rusland;
  • het hiermee verbonden Russische streven naar erkenning als Grootmacht en de consequenties hiervan voor het buitenlands beleid van Rusland: hoe verhoudt Rusland zich als “civilisational state” tot de VS, Europa, de andere landen van de “post-soviet space” en het opkomende China?

Bij beide colleges hoort een opdracht om in door de docent nader op te geven Russische bronnen sleutelwoorden en termen te vinden die bepalend zijn voor hoe de huidige Russische machthebbers eigen identiteit en positie in de wereld markeren in een officieel narratief, dat nauw verbonden is met een door de staat van hogerhand bepaalde interpretatie van de geschiedenis.

Drs. Van der Togt is als Associate Senior Research Fellow verbonden aan het Russia and Eastern Europe Centre i.o. van Instituut Clingendael in Den Haag. Daarnaast is hij werkzaam bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken als Strategisch Beleidsadviseur Europa. In zijn lange diplomatieke carrière was hij steeds nauw betrokken bij de relaties met Oost-Europa en Centraal Azië, onder meer als Tijdelijk Zaakgelastigde in Almaty (Kazachstan), Consul-Generaal in St. Petersburg en Speciaal Vertegenwoordiger voor het Nederland-Ruslandjaar 2013.

Voor wie?

Deze module staat niet alleen open voor tolken en vertalers Russisch die hun kennis van de Russische politiek en maatschappij willen verbreden, maar ook voor studenten en docenten Russisch, onderzoekers, Ruslanddeskundigen en iedereen die interesse heeft voor Rusland. Deelnemers moeten beschikken over taalvaardigheid van Russisch en Nederlands minimaal op C1-, HBO- of academisch niveau. De voertaal is Nederlands.

Na deze module

  • heb je kennis en ervaring opgedaan met de politiek-culturele context waarin bepaalde termen als modernisering, democratie, mensenrechten of “traditionele normen en waarden” worden gebruikt;
  • heb je ook ervaring opgedaan met de verschillende inhoud die daarbij aan deze termen kan worden gegeven en die bij vertaling tot verwarring en onbegrip kan leiden, wanneer verschillende kanten hetzelfde zeggen, maar iets anders bedoelen;
  • heb je je woordenschat in beide talen aanzienlijk uitgebreid.

Uitvoering en toetsing

Twee bijeenkomsten en twee opdrachten. Je ontvangt een certificaat als je alle bijeenkomsten hebt bijgewoond en beide opdrachten hebt ingeleverd. De opdrachten worden door de docent nagekeken en van feedback voorzien.

Voorbereiding

Literatuur: Iver B. Neumann, Russia and the Idea of Europe. A study in identity and international relations (London/New York, Routledge, 2017).

Data & tijden:

Twee bijeenkomsten op zaterdag van 10.00-11.40:
3 oktober 2020
7 november 2020

Deadline opdrachten: 18 oktober en 22 november 2020.

Aanmelding

Aanmelden kan door het invullen en toesturen van het inschrijfformulier.

ITV behoudt zich het recht voor om een minor niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Nieuwsbrief