toggle menu

Culturele verschillen Italië-Nederland

Periode: februari – april 2021
Docent: Wilfred Ploeg
Aantal PE-punten Wbtv: 20 (inclusief voorbereiding)
Prijs: € 500 (excl. BTW)

Waarom zien Italianen Nederland vaak als ´het land waar alles kan´ en denken Nederlanders dat Italië ´zo romantisch´ is? En hoe verhoudt zich het Italiaanse ´Fare bella figura´ tot het Nederlandse ´Doe maar gewoon, je doet al gek genoeg´? Verdiep je kennis over de specifieke culturele verschillen tussen Italië en Nederland!

Vaak wordt gezegd dat Italianen goed kunnen improviseren en dat Nederlanders goed kunnen programmeren. Dientengevolge zouden Italianen slechte planners zijn en zouden Nederlanders slecht kunnen omgaan met onverwachte situaties. Is het waar dat Italianen meer op stijl en vormgeving letten en Nederlanders meer gericht zijn op praktisch nut en op inhoud? Waarom zien Italianen Nederland vaak als ´het land waar alles kan´ en denken Nederlanders dat Italië ´zo romantisch´ is? En in hoeverre staat het Italiaanse ´Fare bella figura´ tegenover het Nederlandse ´Doe maar gewoon, je doet al gek genoeg´?

In deze module staan de achtergronden van de verschillen tussen Italianen en Nederlanders centraal. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de oorzaken van de verschillende manieren waarop Italianen en Nederlanders zakendoen en vormgeven aan opvoeding en godsdienst. Maar er is ook aandacht voor hun visie omtrent voedsel, huwelijk, relaties, werk en vrije tijd, en voor de verschillende manieren waarop beide volken omgaan met maatschappelijke en ethische vraagstukken.

Voor wie?

De module is geschikt voor zowel Nederlandse als Italiaanse moedertaalsprekers en staat open voor vertalers Italiaans-Nederlands, maar ook voor studenten en docenten Italiaans die hun kennis van de typische cultuurverschillen tussen Italië en Nederland willen vergroten en liefhebbers of professionals met taalvaardigheid in beide talen op C1-niveau, HBO- of academisch niveau.

Na deze module

Ben je meer bewust van de culturele verschillen tussen Nederland en Italië. Je hebt kennis verworven over de culturele achtergronden van veel gebruikte begrippen en je hebt meer inzicht in specifieke cultuur-gerelateerde vertaalproblemen gekregen.

Uitvoering en toetsing

Twee bijeenkomsten (aanwezigheid verplicht), werkstuk en presentatie van het werkstuk tijdens de afsluitende bijeenkomst. Je ontvangt een certificaat als je alle bijeenkomsten hebt bijgewoond en de opdrachten hebt ingeleverd. Het werkstuk wordt door de docent nagekeken en van feedback voorzien.

Voorbereiding

Literatuur:

Het land van de krul, Cultuurwijzer voor het Italiaanse leven, door Marc Leijendekker, 7e (herziene) druk 2012, uitg. Bert Bakker Amsterdam
Italië op het spoor, een hilarisch portret van een land in beweging, door Tim Parks, 2013, uitg. de Arbeiderspers Utrecht.
Je mag het altijd ruilen, Nederlanders door de ogen van buitenlanders, korte impressies, door Wilfred Ploeg, ebook 2013-uitg. Fosfor Amsterdam: www.uitgeverij-fosfor.nl
Pas op, Nederlanders, over een volk dat minder gewoon is dan het zelf denkt, door Jacob Vossestein, ebook 2013-uitg. Fosfor Amsterdam: www.uitgeverij-fosfor.nl

Data & tijden:

Twee bijeenkomsten op zaterdag:
Inleidend college op zaterdag 13 februari 2021 van 11.00 – 13.00 uur.
Afsluitend college op zaterdag 17 april 2021 van 10.30 – 13.00 uur.

Aanmelding

Aanmelden kan door het invullen en toesturen van het inschrijfformulier.

ITV behoudt zich het recht voor om een module niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Nieuwsbrief