toggle menu

Vertalen voor de toeristische en culturele sector

Periode: Zelfstudiemodule, flexibele start- en einddatum (september 2021-mei 2022)
Docent: Christophe Deprès en Hetty van der Huizen
Aantal PE-punten Wbtv: 20 (inclusief voorbereiding)
Prijs: € 500 (excl. BTW)
Aanmeldformulier downloaden

Toeristisch vertalen is bij uitstek het domein waar je als vertaler met culturele verschillen tussen Frankrijk en Nederland te maken krijgt. Niet alleen heb je vaak typisch Franse of typisch Nederlandse activiteiten en bezienswaardigheden als thema, je hebt ook te maken met een doelgroep die je op de juiste manier wilt benaderen en overtuigen. Want de lange en bloemrijke zinnen waarmee de Fransen zo kunnen strooien, worden door de Nederlandse bezoeker van een dierentuin of museum al gauw als overdreven ervaren. En de zakelijke schrijftrant van de Nederlander is voor een Fransman misschien niet overtuigend genoeg; wat meer ‘geuren en kleuren’ zullen hem eerder overhalen om eens verder te kijken dan Amsterdam. Dus … werk aan de winkel!

Het vertalen van toeristische en culturele teksten wordt door de beginnende vertaler, maar ook door mensen die al wat langer in het beroep zitten, niet altijd even makkelijk gevonden. Je stuit nu eenmaal, in beide vertaalrichtingen, regelmatig op zaken die je even moet toelichten of juist beter kunt weglaten, en je moet regelmatig culturele verschillen overbruggen. Dat vereist gezond verstand, inzicht in beide culturen – en oefening.
In deze module kies je je bronteksten zelf. Je zoekt, in beide vertaalrichtingen, een toeristische of culturele tekst om te vertalen: een Franse tekst die je naar het Nederlands vertaalt en een Nederlandse tekst die je naar het Frans vertaalt. Een goede bronvermelding mag hierbij niet ontbreken. De gekozen teksten worden beoordeeld door de docent. Na goedkeuring ga je aan de slag. Per opdracht vertaal je een tekst of een gedeelte van een tekst van circa 600 woorden. De twee teksten hoeven niet over hetzelfde onderwerp te gaan.

De docenten zijn Christophe Deprès (Nederlands-Frans) en Hetty van der Huizen (Frans-Nederlands), beiden geroutineerde vertalers in het domein van cultuur en toerisme.

Voor wie?

Deze module staat niet alleen open voor vertalers Frans, maar ook voor studenten en docenten Frans, kunstkenners, journalisten, Frankrijkkenners en taalliefhebbers met taalvaardigheid Frans op C1-niveau, hbo- of academisch niveau.

Na deze module

  • kun je zowel Nederlandstalige als Franstalige toeristische teksten sneller lezen en begrijpen;
  • heb je er weer een stuk ervaring bij in het vertalen van zulke teksten;
  • kun je je vertaalkeuzes voor jezelf (en collega’s) helder beargumenteren;
  • ben je meer getraind in stilistisch en grammaticaal correct schrijven, in beide talen;
  • begrijp je meer van verschillen in stijl en perceptie van de doelgroep in beide landen en kun je hier al schrijvend op inspelen;
  • heb je, afhankelijk van je bronnen, je kennis van de Franstalige en Nederlandstalige maatschappij weer vergroot en geüpdatet.

Uitvoering en toetsing

De module bevat twee vertaalopdrachten, in elke vertaalrichting een, met het verantwoorden van een aantal vertaalkeuzes.
Je ontvangt een certificaat als je de opdrachten compleet hebt uitgewerkt en ingeleverd. De opdrachten worden door de docent nagekeken en van feedback voorzien.

Voorbereiding

Zelf te kiezen bronteksten.

Data & tijden:


Deze module heeft geen bijeenkomsten.

Aanmelding


ITV behoudt zich het recht voor om een module niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Aanmeldformulier downloaden

Nieuwsbrief