toggle menu

Vertalen van gebruiksteksten

Periode: zelfstudie, flexibele startdatum
Docent: Kay Sachse
Aantal PE-punten Wbtv: 20 (inclusief voorbereiding)
Prijs: € 500 (excl. BTW)
Aanmeldformulier downloaden

Gebruiksteksten worden over het algemeen gelezen door consumenten. Hoe zorg je ervoor dat deze lezers de informatie goed begrijpen? Hoe vermijd je onnodige vaktaal? Op die manier help je lezers die deze teksten nodig hebben.

In tegenstelling tot bijv. literaire vertalingen of het vertalen van journalistieke teksten gaat het er bij het vertalen van gebruiksteksten in eerste instantie om dat de lezer de inhoud goed en snel begrijpt. Ook is het van belang dat bijvoorbeeld het desbetreffende product op een positieve en attractieve manier wordt gepresenteerd. Heldere taal die de lezer direct aanspreekt staat dus voorop.

Typische gebruiksteksten zijn o.a. handleidingen, website teksten, instructies en omschrijvingen van producten.

Een belangrijk aspect bij het vertalen is een duidelijke zinsstructuur die voor lezers van de desbetreffende doelgroep begrijpelijk en goed leesbaar is. Verder is het van belang dat terminologie correct en consequent wordt gebruikt. Een schakelaar is immer geen toets of knop.

De docent Kay Sachse is vertaler en tolk Duits en docent aan ITV Hogeschool.

Voor wie

Deze module staat niet alleen open voor tolken en vertalers Duits, maar ook voor studenten en docenten Duits, journalisten, Duitslanddeskundigen, beroepsuitoefenaars op economisch gebied en taalliefhebbers met de taalvaardigheid Duits op C1-niveau, hbo- of academisch niveau.

Na deze module:

  • beschik je over een grotere woordenschat m.b.t. de/het gekozen vakgebied/-en;
  • kun je de relevante inhoudelijke informatie van gebruiksteksten op een heldere en duidelijke manier overbrengen;
  • ben je beter in staat om dergelijke vakteksten adequaat te vertalen;
  • ben je daardoor ook beter in staat om ook andere Nederlandstalige en/of Duitstalige teksten te vertalen.

Uitvoering en toetsing

Je hebt de keuze uit twee opties:
A: vier zelfgekozen opdrachten die je vertaalt naar je A-taal
B: drie zelfgekozen opdrachten die je vertaalt naar je B-taal.

  1. Je kiest in overleg met de docent geschikte teksten. Nederlandstaligen kiezen bij optie A Duitse teksten ter vertaling in het Nederlands en bij optie B Nederlandse teksten ter vertaling in het Duits. Duitstaligen kiezen bij optie A Nederlandse teksten ter vertaling in het Duits en bij optie B Duitse teksten ter vertaling in het Nederlands.
  2. Je stelt over het desbetreffende tekstonderwerp een tweetalige woordenlijst (omvang minimaal 25 termen per onderwerp) samen.
  3. Je verschaft je door het vergelijken van verschillende websites rondom het onderwerp nadere kennis over dit onderwerp (bijv. bepaalde machines of diensten).
  4. Samen met de betreffende vertaling dien je een lijst van referentieteksten (minimaal vijf) in (websites, scans van vakliteratuur e.d.) voordat je de desbetreffende vertalingen uitwerkt.
  5. Elke opdracht bevat een vertaling van ca. 250 woorden, bedoeld voor een specifieke doelgroep (bijv. klanten of machine operators). Het is raadzaam te kiezen voor onderwerpen op terreinen waarmee je raakvlakken hebt of wilt krijgen.

De drie (optie B) c.q. vier (optie A) opdrachten worden door de docent nagekeken en van feedback voorzien. Voor het afronden van deze module moeten alle opdrachten ingeleverd zijn.

Data & tijden:


Deze module heeft geen bijeenkomsten maar wordt op afstand gegeven. Je kunt het hele kalenderjaar door starten met deze module. Je ontvangt een certificaat als drie opdrachten van optie B of vier opdrachten van optie A als voldoende zijn beoordeeld. De opdrachten worden door de docent nagekeken en van feedback voorzien.

Aanmelding


ITV behoudt zich het recht voor om een module niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Aanmeldformulier downloaden

Nieuwsbrief