toggle menu

Vertalen 2.0 - Hoe creëer ik meerwaarde

Periode: november 2019 - mei 2020
Docent: Kay Sachse
Aantal PE-punten Wbtv: 20
Prijs: € 500 (excl. BTW)

Je kunt een document natuurlijk letterlijk vertalen: woord voor woord. Maar leest de tekst dan wel prettig? Komt het dan niet allemaal wat houterig over? In deze module oefenen we om een tekst zo te vertalen dat de tekst niet alleen duidelijk is maar de lezer ook aanspreekt en motiveert door te lezen.

Meestal wordt bij een vertaling in eerste instantie gelet op de correcte weergave van de brontekst in de doeltaal. Veel vertalers staan er echter niet voldoende bij stil dat bijvoorbeeld een productomschrijving op een website een lezer – die uiteraard ook een potentiële koper is – tot aankoop moet stimuleren.
In een tijd van klicken, swipen, bladeren en – vooral – wegklikken, is het des te belangrijker om teksten in de vreemde taal te creëren die de aandacht van de lezer vasthouden. Hoe doe je dat?

Op basis van eigen teksten en vertalingen bespreekt de groep gezamenlijk of in kleine subgroepen hoe teksten de lezer kunnen (blijven) boeien.

In een tijd van vertaalmachines wordt het namelijk steeds belangrijker dat een vertaler een meerwaarde biedt, meer kan dan ‘alleen’ vertalen, namelijk een geheel leveren dat correct, succesvol en boeiend is. Op die manier krijg je als deelnemer de beschikking over extra vaardigheden voor je eigen werk als vertaler.

De docent Kay Sachse is vertaler en tolk Duits en docent aan ITV Hogeschool.

Voor wie

Deze module staat open voor tolken en vertalers Duits, maar ook voor studenten en docenten Duits, journalisten, Duitslanddeskundigen, beroepsuitoefenaars op economisch gebied en taalliefhebbers met de taalvaardigheid Duits op C1-niveau, HBO- of academisch niveau.

Na deze module:

  • heb je een beter begrip van zinsbouw, idioom en stijl;
  • kun je naast het weergeven van de kerninformatie van teksten ook de achterliggende intentie overbrengen;
  • ben je daardoor beter in staat om Nederlandstalige en/of Duitstalige teksten adequaat te vertalen.

Uitvoering en toetsing

Deze module omvat vier bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten bespreken we voorbeeldvertalingen, eigen teksten, gericht gemaakte opdrachten en andere documenten van jou persoonlijk en van de andere deelnemers. Aan de hand hiervan werken we aangepaste versies daarvan uit.

Verder levert elke deelnemer na deelname aan de bijeenkomsten een brontekst, een ‘gewone’ vertaling plus een ‘succesvolle’ eigen vertaling in onder inachtneming van de besproken aspecten.

Tijdens de bijeenkomsten wordt vooral gewerkt met voorbeelden/vertalingen in het Duits. Bij de ingeleverde opdrachten kan – in overleg – gekozen worden voor teksten in het Duits of Nederlands.

Voor een geslaagde deelname zijn drie ingediende vertalingen vereist.

Voorbereiding

Selecteren van (eigen) vertalingen die voor het bespreken in de groep geschikt zijn.

Data & tijden:

Vier bijeenkomsten op zaterdag van 10.00 -12.20 uur:
30 november 2019,
11 januari 2020,
15 februari 2020,
14 maart 2020.

Aanmelding

Het is niet meer mogelijk om je voor deze module aan te melden.

Heb je trouwens deze modules ook al gezien?

Ethische vraagstukken in de beroepspraktijk
CAT-tool: MemoQ

ITV behoudt zich het recht voor om een module niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Nieuwsbrief