toggle menu

Toerisme en cultuur Duits

Periode: zelfstudie, flexibele startdatum
Docent: Rolf Bos
Aantal PE-punten Wbtv: 20
Prijs: € 500 (excl. BTW)

Veel Nederlanders en Duitsers bezoeken hun buurland als toerist. Waar gaan ze zoal heen en wat zijn hun activiteiten? Welke rol spelen vertalers daarbij?

De bestedingen in de toeristische sector leveren een belangrijke bijdrage aan de nationale of regionale economie. Ze zorgen voor veel werkgelegenheid in de toeristische sector. De vraag naar en het aanbod van toeristische voorzieningen stijgt. Toeristische activiteiten hebben doorgaans ook een cultureel doel: bezoek aan een stad, museum, specifieke tentoonstelling enz. Met deze module maak je kennis met de wereld van toerisme en/of cultuur.

De docent Rolf Bos is voormalig docent aan ITV Hogeschool en voormalig docent economisch Duits aan de Hogeschool van Amsterdam.

Voor wie?

Deze module staat open voor tolken en vertalers Duits, maar ook voor studenten en docenten Duits, journalisten, Duitslanddeskundigen, beroepsuitoefenaars op het gebied van toerisme of cultuur en taalliefhebbers met de taalvaardigheid Duits op C1-niveau, HBO- of academisch niveau.

Na deze module

  • kun je Nederlandstalige en/of Duitstalige specifieke informatie op toeristisch en/of cultureel gebied beter lezen en begrijpen;
  • heb je je vertaalvaardigheid en redactievaardigheid op het gebied van informatiemateriaal over toerisme en/of cultuur vergroot;
  • heb je het toeristische en/of culturele landschap in Nederland of Duitsland beter kennen;
  • kun je die kennis adequater toepassen in vertalingen op het gebied van toerisme en/of cultuur.

Uitvoering en toetsing

  1. Je kiest vier onderwerpen op het gebied van toerisme en/of cultuur. Bij deze onderwerpen zoekt je informatie. Is Nederlands je moedertaal, dan kies je Duitstalige informatiebronnen. Is Duits je moedertaal, dan kiestje Nederlandstalige informatiebronnen.
  2. Met behulp van de informatiebronnen schrijf je een enigszins wervende tekst in je doeltaal, je moedertaal. Daarin stel je gerichte toeristische en/of culturele informatie uit het land van de brontaal samen voor potentiƫle bezoekers uit het land van de doeltaal. Omvang: circa 600 woorden.
  3. Je bepaalt zelf welke aspecten je in de teksten verwerkt: je kunt je beperken tot uitsluitend toeristische informatie maar je kunt dit ook combineren met kunst/cultuur of je uitsluitend op dit laatste richten.
  4. De vier teksten worden beoordeeld op stijl, register, terminologie en wervend karakter.

Je ontvangt een certificaat als de vier opdrachten allemaal zijn ingeleverd. De opdrachten worden door de docent nagekeken en van feedback voorzien.

Data & tijden:

Deze module heeft geen bijeenkomsten maar wordt op afstand gegeven. De opdrachten kunnen na overleg met de docent verspreid over een studiejaar of semester worden ingeleverd.

Aanmelding

Aanmelden kan door het invullen en toesturen van het inschrijfformulier.

ITV behoudt zich het recht voor om een module niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Nieuwsbrief