toggle menu

Economie: vaktaal en productgericht vertalen

Periode: zelfstudie, flexibele startdatum
Docent: Rolf Bos
Aantal PE-punten Wbtv: 20 (inclusief voorbereiding)
Prijs: € 500 (excl. BTW)
Aanmeldformulier downloaden

Duitsland is met afstand de belangrijkste handelspartner van Nederland en van groot belang voor de Nederlandse economie. Nederland is bovendien vrijwel het enige land dat meer naar Duitsland exporteert dan het invoert. De economische en technologische ontwikkeling zorgt continu voor nieuwe producten en diensten waarbij ook steeds nieuwe terminologie ontstaat. Als vertaler ben je een belangrijke schakel in deze dynamiek.

De motor van de samenleving en basis voor welvaart en welzijn is de economie. Internationalisering en globalisering zijn steeds meer van invloed. Er wordt nu geconcurreerd met verre gemeenschappen met andere sociale, culturele en economische achtergronden. Technologische ontwikkelingen zoals kunstmatige intelligentie en robotisering gaan steeds sneller. De taalontwikkeling volgt dit met allerlei neologismen.

In deze module komen twee onderwerpen aan bod:

A. Oriëntatie vaktaal economie Duits
Voor dit deel maak je kennis met de dynamische wereld van de economie en de daarbij behorende specifieke economische terminologie.

B. Product- en/of dienstspecifiek vertalen Duits
Voor dit deel verdiep je je op tweetalige wijze in producten en/of diensten die jouw bijzondere belangstelling hebben. Je selecteert tekstmateriaal op het gebied van producten en/of diensten in jouw interessesfeer of waarop je je als vertaler wilt richten, en gaat hierover in de andere taal teksten schrijven. Hierbij doe je niet alleen veel vertaalervaring op, maar verwerf je ook de specifieke terminologie die gericht is op het betreffende product of de betreffende dienst.

De docent Rolf Bos is voormalig docent aan ITV Hogeschool en voormalig docent economisch Duits aan de Hogeschool van Amsterdam.

Voor wie?

Deze module staat niet alleen open voor tolken en vertalers Duits, maar ook voor studenten en docenten Duits, journalisten, Duitslanddeskundigen, beroepsuitoefenaars op economisch gebied en taalliefhebbers met de taalvaardigheid Duits op C1-niveau, hbo- of academisch niveau.

Na deze module

  • heb je een grotere woordenschat op economisch gebied;
  • ben je daardoor beter in staat om Nederlandstalige en/of Duitstalige teksten op economisch gebied te lezen en te begrijpen;
  • kun je de kerninformatie van teksten op economisch gebied weergeven;
  • kun je teksten op economisch gebied beter vertalen.

Uitvoering en toetsing

Voor deel A kies je twee economische thema’s die je interessant vindt of die voor je vertaalwerk van belang zijn, bijvoorbeeld handel, transport, banken, verzekeringen, diensten, beurs/beleggen, e-commerce, ICT, management, marketing, conjunctuur, arbeidsmarkt, duurzaamheid etc. Op internet ga je zelfstandig op zoek naar tekstmateriaal in kranten en tijdschriften over de gekozen economische onderwerpen. Per opdracht selecteer je vier tot zes teksten met een totale omvang van ca. 2000 woorden. Je moedertaal is daarbij bepalend: Nederlandstaligen kiezen Duitse teksten, Duitstaligen kiezen Nederlandse teksten. Per gekozen tekst schrijf je een minisamenvatting van 30-50 woorden in de doeltaal, je moedertaal. Per opdracht verzamel je uit de gekozen teksten de specifieke economische terminologie en leg je die vast in een tweetalige woordenlijst. Vanuit Duitstalige teksten in een woordenlijst Duits-Nederlands, vanuit Nederlandstalige teksten in een woordenlijst Nederlands-Duits.

Voor deel B kies je op internet informatiebronnen in je B-taal (de vreemde taal). Nederlandstaligen kiezen dus informatiebronnen in het Duits, Duitstaligen kiezen informatiebronnen in het Nederlands. Bronvermelding is verplicht. Je maakt twee opdrachten. Per opdracht schrijf je in je moedertaal een tekst van circa 250 woorden, waarin je het bedrijf en zijn producten en/of diensten kort voorstelt. Bij elke opdracht verzamel je de product- of dienstspecifieke terminologie in een alfabetische tweetalige woordenlijst van minimaal 60 en maximaal 80 termen. Je vermeldt hierbij alle informatie die later voor je van belang kan zijn als referentie bij een eventuele vertaalopdracht.

Je ontvangt een certificaat als de vier opdrachten allemaal zijn ingeleverd. De opdrachten worden door de docent nagekeken en van feedback voorzien.

Data & tijden:


Deze module heeft geen bijeenkomsten maar wordt op afstand gegeven.
Je kunt het hele kalenderjaar door starten met deze module.

Aanmelding


ITV behoudt zich het recht voor om een module niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.


Aanmeldformulier downloaden

Nieuwsbrief