toggle menu

Tolken in de gezondheidszorg

Periode: oktober – november 2020
Docent: Jamila Lakjaa
Aantal PE-punten Wbtv: 30 (inclusief voorbereiding)
Prijs: € 750 (excl. BTW)
Aanmeldformulier downloaden

Wat moet je als professionele tolk weten van de Nederlandse gezondheidszorg en de hulpverlening in het algemeen om goed te kunnen functioneren tijdens opdrachten? In welke situaties word je ingezet? En hoe stel je je als tolk op binnen deze specifieke setting?

In drie interactieve colleges maak je kennis met dit vakgebied. Tijdens rollenspellen worden acteurs ingezet.
Door theorie en tolkpraktijk af te wisselen, krijg je de vaardigheden van een tolk in de GZ aangeleerd. Zo worden zowel terminologie als casussen behandeld en leer je omgaan met specifieke situaties door middel van rollenspellen in de setting van het ziekenhuis, de psychiater en bij de hulpverlening in het algemeen.
De docent, Jamila Lakjaa, is beëdigd registertolk Marokkaans-Arabisch en Berber en werkt als hulpverlener crisisdienst huiselijk geweld. Zij geeft ook trainingen over signaleren van huiselijk geweld en opvoeden tussen 2 culturen.

Voor wie?

Deze module staat open voor beroepsbeoefenaars die hun tolkvaardigheden in en algemene kennis over de gezondheidszorg willen verbeteren of opfrissen. Deelnemers moeten beschikken over een goede mondelinge taalvaardigheid in minimaal 2 werktalen (waarvan 1 NL). De voertaal is Nederlands. De deelnemers werken in taalgroepjes naar de vreemde taal.

Na deze module

  • beheers je basisvaardigheden en -kennis die een tolk in de GZ nodig heeft;
  • heb je geoefend met verschillende tolksituaties;
  • weet je de terminologie juist te interpreteren.

Uitvoering en toetsing

Drie bijeenkomsten die permanent worden geëvalueerd. Je bereid de lessen voor, maakt huiswerk, werkt casussen uit en leest de aanbevolen literatuur. Daarnaast leg je terminologielijsten aan en bereid je de colleges en casussen voor. Je ontvangt een certificaat als je alle bijeenkomsten hebt bijgewoond.

Voorbereiding

  • Tolken in de gezondheidszorg. Een vak apart - Reader voor Tolken met ervaring.
  • Medische Terminologie (naslagwerken tolken en vertalers).

Bestellen: www.studystore.nl

Data & tijden:

Deze module wordt gegeven op drie zaterdagen van 09.30-16.30 uur:
10 en 31 oktober 2020
14 november 2020.

Aanmelding

ITV behoudt zich het recht voor om een module niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Aanmeldformulier downloaden

Nieuwsbrief