toggle menu

Organisatie

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen wil hoogwaardige en goed op de praktijk voorbereide tolken en vertalers afleveren. Daar is de bacheloropleiding geheel op gericht. Al die kennis en de nieuwste inzichten in de vertaalwereld zijn natuurlijk niet alleen voorbehouden aan studenten. Ook reeds werkzame tolken en vertalers kunnen er hun voordeel mee doen. Daarom biedt ITV Hogeschool onder de noemer Levenlang Leren een pakket van na- en bijscholingsmodules aan.

Hiermee is het doel van ITV Hogeschool breder, niet alleen gericht op nieuwe tolken en vertalers, maar ook op een bijdrage aan de kwaliteit van de branche in het algemeen. Vandaar dat bepaalde programma's aan zowel studenten en beroepsbeoefenaars worden aangeboden. Zo kunnen zij van elkaar leren: beroepsbeoefenaars maken kennis met nieuwe inzichten, studenten horen praktijkvoorbeelden van alledag en samen kunnen zij aan hun netwerken bouwen.

ITV Hogeschool staat garant voor de kwaliteit. De hbo-bacheloropleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie en is geregistreerd bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Nieuwsbrief