toggle menu

“Mijn doctoraal Frans biedt een stevige basis en om bij te blijven sluiten de modules van ITV perfect aan.”
Marieke, vertaler Frans

"Na het behalen van het diploma ben ik vrij snel aan de slag gegaan als freelance tolk."
Jonathan, tolk Frans

"Heel opvallend vind ik dat de studie me ontzettend veel nieuwe energie geeft."
Mirjam, student maandopleiding

"Ik kan niet genoeg onderstrepen dat je voor het vele werk heel veel terugkrijgt."
Dini, vertaler Duits

Levenlang Leren

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen heeft een uitgebreid aanbod aan modules voor na- en bijscholing dat ieder jaar wordt vernieuwd. Sommige modules worden in bijeenkomsten gegeven, andere kunnen op afstand worden gevolgd. De modules beslaan een breed scala aan onderwerpen. Voor veel van deze modules is een goede kennis van de relevante taal van belang; een talenstudie is echter niet noodzakelijk. Kijk rustig verder in het aanbod voor tolken en vertalers.

Alle modules worden gegeven door ervaren docenten van ITV Hogeschool. Veel modules worden gevolgd door studenten van ITV Hogeschool in hun derde of vierde jaar. Daardoor ontstaat een interessante dynamiek met nieuwe inzichten. Voor de professionals volstaat vaak actieve deelname en opdrachten worden door de docenten van feedback voorzien. Onze certificaten zijn erkend door het Register beëdigde tolken en vertalers.

Indien je als ondernemer belastingplichtig bent, kunnen de kosten voor scholing als bedrijfskosten op de winst in mindering gebracht worden. Voor meer informatie, kijk op www.belastingdienst.nl.

Nieuws over onze module Nederlands: met een certificaat van deze module kunt u aantonen dat uw taalvaardigheid Nederlands op B2-niveau van het ERK ligt.

Nieuwsbrief